Βιδάλη Λεώνη

Βιδάλη Λεώνη

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας -με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου- απονέμει το βραβείο «ΕΒΓΕ Συνολικής Προσφοράς» για το 2013, στην Λεώνη Βιδάλη, ενώ παράλληλα την ανακηρύσσει και επίτιμο μέλος της Ένωσης.

Η Λεώνη Βιδάλη, χαράκτρια και καθηγήτρια της ΑΣΚΤ, σύνδεσε το όνομα της, ως διευθύνουσα του Εργαστηρίου Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου με την αναβάθμισή του σε Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών – Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου, ως πλήρως λειτουργική μονάδα, βασισμένη στα πρότυπα της αγοράς, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των Γραφικών Τεχνών.

Στη Λεώνη Βιδάλη, οφείλεται και η σύσταση του Εκδοτικού Οργανισμού της σχολής, για να συνεισφέρει στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για την τέχνη αλλά και να φέρει τους φοιτητές κοντά στην πραγματικότητα των Γραφικών Τεχνών.

Έτσι σήμερα οι φοιτητές της ΑΣΚΤ παράλληλα με τις καλλιτεχνικές τους σπουδές, έχουν τη δυνατότητα να πειραματίζονται με όλες τις μεθόδους στοιχειοθεσίας και εκτύπωσης, προσπαθώντας να συνδυάσουν τις αξεπέραστες αρετές της τυπογραφίας με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, στο γνωστικό αντικείμενο – αιχμή του δόρατος της σύγχρονης επικοινωνίας.

Στη Λεώνη Βιδάλη -και τους συνεργάτες της, στη σχολή- οφείλεται και η διάσωση του ιστορικού τυπογραφείου της ΑΣΚΤ που ίδρυσε το 1939 ο Γιάννης Κεφαλληνός, με την αναπαλαίωση, την ανασυγκρότηση και τον εμπλουτισμό του, στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Πατησίων, που είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί… και σήμερα λειτουργεί σαν μια ολοκληρωμένη παραδοσιακή μονάδα παραγωγής.

Στις μέρες μας, που υιοθετούνται απαίδευτες προτάσεις, υποβάθμισης των καλλιτεχνικών και τεχνολογικών σπουδών, που οι σχεδιαστές απαξιώνονται καθημερινά, -από την πολιτεία και την αγορά-, η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, με την βράβευση της Λεώνης Βιδάλη, στοιχίζεται στο πλευρό των ανθρώπων «με λογισμό και μ’ όνειρο», αλλά και με τα μανίκια σηκωμένα, που μοχθούν καθημερινά, για να κάνουν πράξη το όνειρο του Γιάννη Κεφαλληνού, που ήθελε κάθε αντικείμενο της καθημερινότητας, να είναι ένα έργο τέχνης.