Ανακοίνωση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας // Τρίμηνη παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρακτικά Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης 2017

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017 – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΧΩΡΟΣ: Τα γραφεία της Ένωσης, Κτίριο Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5 Αθήνα – ΩΡΑ: 19:00
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής για την διετία 2015-2016
 2. Πρόγραμμα δράσης για την διετία 2017-2018
 3. Συζήτηση για την διαδικασία διενέργειας των εκλογών της 22 Μαρτίου 2017
 4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των Εκλογών της 22 Μαρτίου 2017

Μετά από πρόσκληση που έγινε σύμφωνα με το καταστατικό, από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνήλθε η επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, επειδή στην πρώτη συνέλευση της Τετάρτης 08 Μαρτίου 2017, δεν διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία.
Στην επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, σύμφωνα με το καταστατικό, απαρτία υπάρχει ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παραστούν.

Παρόντα μέλη ήταν 17 συνάδελφοι, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Χωρίς ψηφοφορία ορίστηκε -προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες- ως Πρόεδρος ο συνάδελφος Τζανέτος Πετροπουλέας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης.

Στη συζήτηση προηγήθηκε από την Ημερήσια Διάταξη η συζήτηση περί της διαδικασίας διενέργειας των εκλογών της 22 Μαρτίου 2017.
 
 

Συζήτηση για την διαδικασία διενέργειας των εκλογών της 22 Μαρτίου 2017 (3ο Θέμα)


Στην Γενική Συνέλευση ήταν παρών -μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου- και ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Μπιλάλης, για να ενημερώσει τους παρόντες συναδέλφους, σχετικά με την διαδικασία διενέργειας των εκλογών και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ψήφο εξ αποστάσεως των μελών της Ένωσης που βρίσκονται στην περιφέρεια.

Ο Πρόεδρος, Τζανέτος Πετροπουλέας, ενημέρωσε τους παρόντες σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα με την ψήφο μέσω ταχυδρομείου για τα μέλη που έχουν έδρα εκτός του νομού Αττικής και πρότεινε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου μια νέα διαδικασία που θα διευκολύνει την συμμετοχή των συναδέλφων που έχουν έδρα εκτός του νομού Αττικής.

Η πρόταση που κατατέθηκε είναι:
Τα μέλη της Ένωσης που έχουν έδρα εκτός του νομού Αττικής, θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Η διαδικασία που προτάθηκε έχει ως εξής:
Κάθε μέλος που θέλει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, θα αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στον δικηγόρο που εξουσιοδοτείται από την Ένωση, μήνυμα με το Ονοματεπώνυμό του, τον Αριθμό μητρώου, την Έδρα που έχει δηλώσει, ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος και θα επισυνάπτει το ψηφοδέλτιο με τις επιλογές του.
Στη συνέχεια και αφού ο δικηγόρος θα επιβεβαιώνει από τη Γραμματεία της Ένωσης, την ταυτοποίηση των στοιχείων του μέλους, θα καταθέτει ανώνυμα το ψηφοδέλτιο του στην κάλπη την ημέρα των εκλογών.

Στην συζήτηση που ακολούθησε εκφράστηκαν μερικές ενστάσεις και προτάθηκε να μην εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία οι συνάδελφοι που έχουν έδρα το νομό Αττικής επειδή αυτό θα διευκολύνει όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν και για διάφορους λόγους, δεν θα μπορούν να είναι παρόντες στα γραφεία της Ένωσης κατά την ημερομηνία της ψηφοφορίας.

Στη συζήτηση, συμμετείχε και ο δικηγόρος Ιωάννης Μπιλάλης, ο οποίος ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες επί της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, θεώρησε ότι η Γενική Συνέλευση ως κυρίαρχο σώμα του σωματείου, μπορεί να αποφασίσει την όποια διαδικασία για την ψηφοφορία και αυτή η απόφαση θα ισχύσει και είναι νόμιμη.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε αποφασίστηκε με απλή πλειοψηφία, να ισχύσει το δικαίωμα να ψηφίσουν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όλα τα μέλη της Ένωσης ανεξάρτητα από την Έδρα που έχουν δηλώσει.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, Τζανέτος Πετροπουλέας, ενημέρωσε ότι οι συνάδελφοι που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για την ανάδειξή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή για την επόμενη διετία, θα πρέπει να καταθέσουν την αντίστοιχη δήλωση τους μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση subscriptions@ggda.gr, μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, ώρα 18:00.

Τα παρευρισκόμενα μέλη ενημερώθηκαν επίσης ότι, δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 22 Μαρτίου 2017, έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2016, έτσι όπως αναφερόταν και στην πρόσκληση για την Γενική συνέλευση.

Στη συνέχεια ενημέρωσε τους παριστάμενους συναδέλφους και για ορισμένα ακόμα ανοικτά ζητήματα επί της εκλογικής διαδικασίας που θα πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις.

1. Ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων για την διενέργεια των εκλογών πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 συνάδελφοι μέλη για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τουλάχιστον 4 συνάδελφοι για τις θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει το αντίστοιχο ενδιαφέρον και οι υποψηφιότητες δεν επαρκούν, θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί τις όποιες τελευταίες εκκρεμότητες υπάρχουν ή προκύψουν και να δρομολογηθεί η αναστολή λειτουργίας της Ένωσης και με τις νόμιμες διαδικασίες το κλείσιμο της.

2. Ό,τι η Γενική Συνέλευση, -κυρίαρχο σώμα του σωματείου- μπορεί να πάρει την αντίστοιχη απόφαση, γιατί η εκλογική διαδικασία θεωρείται συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που θα ισχύσει μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων για την διενέργεια της ψηφοφορίας και φυσικά θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε ανάλογα με την περίπτωση να ισχύσει η αντίστοιχη απόφαση της.
Δηλαδή αν προκύψουν οι αναγκαίες υποψηφιότητες ισχύει η διενέργεια των εκλογών και η δυνατότητα ψήφου μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας ή εφ’ όσον δεν προκύψουν οι αναγκαίες υποψηφιότητες να ισχύσει η απόφαση για την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που θα αποφασιστεί.

Στην συζήτηση που έγινε εκφράστηκε έντονος προβληματισμός από τους συμμετέχοντες συναδέλφους για το αν υπάρχει πραγματικά λόγος ύπαρξης της Ένωσης (πέρα από τους συναισθηματικούς λόγους για τους οποίους θα ήθελε κανείς να συνεχιστεί η δράση της), το χαρακτήρα και τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού με την αλλαγή του καταστατικού της, αλλά και το μικρό αριθμό μελών, τη περιορισμένη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για την εσωτερική ζωή της Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο πρόεδρος έδωσε και ορισμένες διευκρινήσεις που υπήρχαν στις τοποθετήσεις των συναδέλφων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται ανάλογα την περίπτωση, ότι θα βγει σχετική ανακοίνωση που θα ενημερώνει τα μέλη και την γραφιστική κοινότητα σχετικά με την υπολειπόμενη διαδικασία.
Εάν δεν διεξαχθούν εκλογές την Τετάρτη 22 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατόν για να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με το χρόνο της παράτασης που θα αποφασιστεί, το οποίο και θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Στη συνέχεια αποδέχτηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόταση που έγινε ώστε όλη η διαδικασία να είναι ανοικτή, η Ένωση εξωστρεφής και μέσα στο χρόνο που θα έχει στην διάθεση του να ξαναγίνει Γενική Συνέλευση, όπου θα ενημερωθούν τα μέλη και οι φίλοι της Ένωσης, με την ελπίδα, έστω την έσχατη στιγμή, να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες υποψηφιότητες και να γίνουν οι εκλογές ούτως ώστε να συνεχιστεί το έργο της Ένωσης και να μην δρομολογηθεί το κλείσιμό της.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, ακολούθησε ψηφοφορία για τα θέματα που τέθηκαν και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψηφιότητες για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνει την θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για ένα τρίμηνο, με την υποχρέωση μέσα σε αυτό το διάστημα να δρομολογήσει τις διαδικασίες για το κλείσιμο της Ένωσης, διερευνώντας παράλληλα τις όποιες δυνατότητες για την συνέχιση της λειτουργίας της σε νέα Γενική Συνέλευση.

Αφού ολοκληρώθηκε η σχετική συζήτηση, ο δικηγόρος, κ. Ιωάννης Μπιλάλης, αποχώρησε.
 

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής για την διετία 2015-2016 (1ο Θέμα)


Ξεκινώντας την συζήτηση για το κύριο θέμα της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης ο πρόεδρος του ΔΣ, υπενθύμισε πως το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε αναλάβει να διαχειριστεί τρία κύρια ζητήματα για τη διετία 2015-2016:

 • Την επανεκκίνηση της δραστηριότητας της Ένωσης, με ένα νέο ξεκίνημα -«restart»- στα νέα της γραφεία στο Ρομάντσο.
 • Την τακτοποίηση των ανοιχτών ζητημάτων που αφορούσαν τα παλιά γραφεία της Ένωσης, στη Μυλλέρου.
 • Την καταγραφή της βιωσιμότητας της Ένωσης στο σύνολο της.

Την διετία αυτή, η Ένωση είχε μια σημαντική παρουσία και δραστηριότητα
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επικέντρωσε την δραστηριότητα της Ένωσης σε πιο επαγγελματικά ζητήματα που αφορούσαν και αφορούν την γραφιστική κοινότητα. Έτσι προσανατόλισε και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε και στο σύνολό τους είχαν την ανταπόκριση των συναδέλφων.

Από τις αρχές του 2015 και μέχρι τον Ιούνιο του 2016 διοργανώθηκαν:

  5 Σεμινάρια στην Αθήνα «Το επάγγελμα δεν είναι χόμπι» που απευθύνονταν σε νέους συναδέλφους και σπουδαστές. Το ίδιο σεμινάριο παρουσιάστηκε με μορφή διάλεξης και σε τρεις πόλεις της περιφέρειας. (Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Toolkit Startup 2, στην Λάρισα στα πλαίσια του Behance Portfolio Review και σε διοργάνωση της Ένωσης με πρωτοβουλία μελών της που έχουν έδρα την Τρίπολη)
  2 τρίμηνα Workshops για νέους σχεδιαστές και σπουδαστές στην Αθήνα.
  «Editorial Design» το 2015 και «Μία αφίσα για το Design» το 2016
  2 Θεματικές Ημερίδες στην Αθήνα.
  Η πρώτη με τίτλο «Span» για το web design και το σχεδιασμό UI και UX και η δεύτερη με τίτλο «Ask-Το σχέδιο είναι επάγγελμα».
  2 Workshops στην Αθήνα.
  «InDesign και Interactivity Workshop» με εισηγητή τον Νίκο Γαζετά και «Καλλιγραφία» με τον Vladimir Radibratovic.
  3 Συζητήσεις για επίκαιρα θέματα.
  «Ανοιχτοί διαγωνισμοί», «Ιδιωτικά συμφωνητικά» με εισηγητή το δικηγόρο Γιάννη Μπιλάλη και «Προγράμματα ΕΣΠΑ» με εισηγητή τον σύμβουλο επενδύσεων Γιάννη Μιχαλέα.
  6 Διαλέξεις στην Αθήνα.
  Γιάννης Πανδής «Κινηματογραφικοί τίτλοι», Μιχάλης Γεωργίου «G Design Studio, Work, Live & Play», Brody Neuenscwander «Σύγχρονες τάσεις στην καλλιγραφία», Δημοσθένης Μπρούσαλης «Branding και startups Σχεδιάζοντας για νέες επιχειρήσεις», Πάνος Κουτσοδημητρόπουλος «Web Performance και Web Accessibility», Γιάννης Σπανούδης «Περιοδικά στο smartphone»
  5 Εκθέσεις γραφιστικής στην Αθήνα. «30+» Έκθεση αφίσας νέων σχεδιαστών από το τρίμηνο Workshop 2014 για τα 30 χρόνια της Ένωσης. Η έκθεση παρουσιάστηκε και στις εκδηλώσεις του Toolkit Startup 2 στην Θεσσαλονίκη, Συμμετοχή στην διοργάνωση «Δράσεις για το Design» στο Μουσείο Μπενάκη που διοργάνωσε το περιοδικό gr design, «Έκθεση Δισκογραφίας Ελλήνων Σχεδιαστών», «Poster for Tomorrow 2015-100 αφίσες για την υγεία» Πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα παράλληλα με δέκα άλλες χώρες σε συνεργασία με το Design Toolkit στην ΑΣΚΤ, «Refugees» Πρώτη παρουσίαση επιλεγμένων έργων φοιτητών διαπανεπιστημιακών εργαστηρίων στην Πολωνία, Ελλάδα και Μ. Βρετανία σε συνεργασία με το Τμήμα Γραφιστικής των ΤΕΙ Αθήνας που συμμετείχε από την Ελλάδα.
  Παράλληλα η Ένωση συμμετείχε στις επαγγελματικές εκθέσεις «Graphica» και «Syskevasia» και τις μεγάλες διοργανώσεις της γραφιστικής κοινότητας (ΕΒΓΕ, ΑΓΩΝΕΣ, ICTVC)

Μερικές εκτιμήσεις γύρω από τις εκδηλώσεις:
Θετικές ήταν οι κριτικές των συναδέλφων που συμμετείχαν για το περιεχόμενο και για την εμβάθυνση σε ιδιαίτερα επαγγελματικά ζητήματα.
Το προσιτό κόστος σε όποιες από αυτές είχαν συμμετοχή οι συνάδελφοι.
Η μικρή συμμετοχή συναδέλφων στις επίκαιρες συζητήσεις και στις εκθέσεις.

Το ίδιο διάστημα η Ένωση προχώρησε με την σύνταξη κειμένου με τις αρχές και τους αποδεκτούς όρους για τους Ανοικτούς Διαγωνισμούς, προς όφελος των δημιουργών και των φορέων που τους προκηρύσσουν. Στους συναδέλφους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να πουν την γνώμη τους στο κείμενο που είχε συνταχθεί έπειτα από την αντίστοιχη συζήτηση και να βοηθήσουν το ΔΣ στο να διατυπώσει ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο, συμμετοχή είχαμε μόνο από δύο συναδέλφους. Δυστυχώς, η μικρή συμμετοχή στις προσπάθειες που κάνει η Ένωση, δεν βοηθούν στο να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητές της.

Παράλληλα η Ένωση έδωσε τεχνογνωσία σε φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προκήρυξη διαγωνισμών, που στις περισσότερες περιπτώσεις η συνεργασία δεν προχώρησε. Εμπόδιο ήταν το νομικό πλαίσιο που διέπει τους αντίστοιχους φορείς και που τους επιτρέπει να «κάνουν ό,τι θέλουν», αλλά και η εμπειρία τους ότι ανεξάρτητα από τους όποιους όρους έχουν στην προκήρυξη τους, θα συμμετέχει σε αυτούς ικανός αριθμός συναδέλφων.
Στην απέναντι όχθη, η συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, που στην προκήρυξη της αξιοποίησε την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Ένωσης και διοργάνωσε τον πιο αξιόλογο διαγωνισμό των τελευταίων χρόνων. Ένα διαγωνισμό που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και να επηρεάσει άλλους φορείς.

Τη διετία αυτή, ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων, ζήτησε την βοήθεια της Ένωσης για προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η Ένωση ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους, έδωσε συμβουλές και λύσεις με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις της, σύστησε ανάλογα με την περίπτωση νομικούς ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ο επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ένωσης.
Έτσι από το πρώτο τρίμηνο του 2015 που επανασχεδιάστηκε, η σελίδα έχει μια ικανοποιητική επισκεψιμότητα, ανατροφοδοτείται τακτικά με νέες ειδήσεις που ενδιαφέρουν -κατά τη γνώμη μας- την γραφιστική κοινότητα. Αδυναμία μας -ακόμα- είναι η σύνδεση με τα τεκταινόμενα στη διεθνή κοινότητα και η έγκαιρη δημοσίευση επαγγελματικής ύλης.
Από τις αρχές του 2016 δημιουργήθηκε και η υπηρεσία online profiles των μελών μας, η οποία τους δίνει την δυνατότητα να αναρτήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Υπηρεσία που, δυστυχώς, δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί από τα μέλη. Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να προωθήσει τα μέλη της σε επαγγελματικά και τοπικά επιμελητήρια (παραγωγής, εμπορίου, ξενοδόχους, βιοτεχνίες κ.α). Η μικρή όμως συμμετοχή σε αυτή των συναδέλφων-μελών της Ένωσης εμποδίζει την προώθηση της στην αγορά υπηρεσιών σχεδιασμού, αν και στην παρουσίαση που έγινε στην «Syskevasia 2016» το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν μεγάλο.
Από τις αρχές επίσης του 2015, αποστέλλεται και το Newsletter, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν και ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό του.
Σε ότι αφορά τα κοινωνικά μέσα, η εικόνα της Ένωσης και ο τρόπος διαχείρισης και επισκεψιμότητας της νέας σελίδας στο facebook και η διατήρηση του group σε ήπιους τόνους, κρίνονται ικανοποιητικά.

Τα παρευρισκόμενα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με την προσπάθεια της Ένωσης να γίνεται ζωντανή αναμετάδοση των εκδηλώσεων της μέσω Youtube Live Streaming, για τα μέλη της περιφέρειας.
Έγιναν συνολικά δυο απόπειρες, εκ των οποίων η πρώτη υπήρξε πετυχημένη. Δυστυχώς για την δεύτερη εκδήλωση, προέκυψαν κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο, καθώς η Ένωση νοικιάζει ή δανείζεται τον εξοπλισμό της, τον οποίο, στη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν έλαβε έγκαιρα για να κάνει τις απαραίτητες δοκιμές και διορθώσεις. Πρόθεση της Ένωσης ωστόσο παραμένει, και θα συνεχίσει την προσπάθεια της -όποτε αυτό είναι εφικτό- για να μπορούν τα μέλη της στην περιφέρεια να παρακολουθήσουν τα δρώμενα της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η εσωτερική ζωή της Ένωσης

Σε γενικές γραμμές το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε, ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα του.
Συνεδρίαζε σε τακτική βάση, με θεματολογία που ανταποκρινόταν στην δημόσια δράση της Ένωσης, τα ζητήματα που απασχολούσαν και απασχολούν την γραφιστική κοινότητα αλλά και για ορισμένες νέες πρωτοβουλίες που θα αναβάθμιζαν την δραστηριότητα και την εικόνα της Ένωσης.
Δυστυχώς αν και οι πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να εξελιχθούν, είχαν περιγραφεί σε ένα πρώτο πλαίσιο, αυτές ξεπερνούσαν τις δυνατότητες έτσι όπως διαμορφωνόταν στην καθημερινή δουλειά της Ένωσης και δεν έγινε δυνατή η υλοποίηση τους.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε εκλεγεί το Δεκέμβριο 2014, παραιτήθηκαν το φθινόπωρο του 2015 οι συνάδελφοι Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος δεν δραστηριοποιείται πια στο χώρο και η συνάδελφος Ειρήνη Πανουσοπούλου, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, οι οποίοι και αντικαταστάθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη Σελίν Τοκμακίδη και Απόστολο Τσιοβάρα αντίστοιχα. Η συνάδελφος Σελίν Τοκμακίδη εκλέχτηκε και στη θέση της Γενικής Γραμματέως.

Το 2015 με απόφαση του ΔΣ μειώθηκαν σημαντικά οι συνδρομές και καταργήθηκε το εφάπαξ εγγραφής με στόχο να εναρμονιστεί η συνδρομή στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην χώρα (μείωση αμοιβών και μισθών) αλλά και με την προσδοκία να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των μελών με νέες εγγραφές και να μην θεωρείται το κόστος της συνδρομής ως εμπόδιο. Δυστυχώς η μείωση, δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε ως προς τις νέες εγγραφές, ούτε και στην τακτοποίηση των συνδρομών από τα παλιά μέλη της Ένωσης. Έτσι η συμμετοχή των μελών δεν είναι στα επίπεδα που θα μπορούσε να είναι και με βάση το χαμηλό κόστος της συνδρομής.
Σήμερα τα μέλη της Ένωσης + – είναι 200 μέλη. + – 140 είναι νέες εγγραφές που έγιναν την διετία αυτή, και + – 60 είναι τα μέλη που ανανέωσαν τις συνδρομές τους.
Το μητρώο μελών από το 2016 έχει αναμορφωθεί και έχει επικαιροποιηθεί. Συνάδελφοι που όφειλαν παλιές συνδρομές έως και το Δεκέμβριο 2014 διαγράφηκαν.

Μερικές διαπιστώσεις σε σχέση με τις εγγραφές της τελευταίας διετίας:
Περίπου οι μισές αιτήσεις από το 2015 μέχρι και σήμερα, δεν ολοκληρώνονται με την τακτοποίηση της συνδρομής τους, αν και από την πλευρά της Ένωσης οι αιτήσεις λαμβάνουν απάντηση την ίδια μέρα και δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση που να αποθαρρύνει το νέο υποψήφιο μέλος που κάνει αίτηση για να ολοκληρώσει την εγγραφή του.
Από τις νέες εγγραφές από το 2015 περίπου το 55% είναι στην Αττική, ενώ το 45% είναι από την περιφέρεια.
Ικανοποιητική μερίδα των νέων μελών (εγγραφές 2015-2016) τακτοποίησαν τη συνδρομή τους για το 2017 (+- 30%)
Παράλληλα από την αρχή του 2017 εξομαλύνθηκε η έκδοση των καρτών μελών. Ήδη τα μέλη που είχαν τακτοποιήσει την συνδρομή τους μέχρι και σήμερα έχουν παραλάβει την κάρτα τους. Η εξομάλυνση οφείλεται και στο γεγονός ότι οι κάρτες εκτυπώνονται με χορηγία.
Το πρώτο τρίμηνο του 2017 έχουμε λιγότερες εγγραφές από τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2015 και 2016 (λιγότερο από το 1/3) και κατά την εκτίμηση μας δικαιολογείται από την «κοιλιά» των τελευταίων μηνών, παρόλο που ο όγκος εργασίας της Ένωσης δεν έχει μειωθεί.

Και μερικά συμπεράσματα:
Με δεδομένο ότι η κύρια πηγή εσόδων της Ένωσης είναι οι συνδρομές των μελών, το Διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να μελετήσει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι γιατί οι μισοί σχεδόν συνάδελφοι που κάνουν αίτηση για να γίνουν μέλη, δεν ολοκληρώνουν την εγγραφή τους, με την τακτοποίηση της συνδρομής που τους αναλογεί, αν και ενημερώνονται για αυτό έγκαιρα και το δεύτερο είναι γιατί από τα εγγεγραμμένα μέλη, πολύ λίγα τακτοποιούν την συνδρομή τους για το χρόνο που τρέχει, χωρίς να διατυπώνουν τις όποιες ενστάσεις τους για την δραστηριότητα της Ένωσης ή να ζητούν την διαγραφή τους.
Ο σημερινός αριθμός μελών και μαζί οι λίγες νέες εγγραφές ανά χρόνο, σε συνδυασμό με την χαμηλή συνδρομή δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας της Ένωσης. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που έχουν συμμετοχή, δεν επαρκούν για να καλύψουν το κενό των συνδρομών.
Είναι ίσως σκόπιμο να διατυπωθεί ένα ερωτηματολόγιο που θα απαντηθεί από τα μέλη της Ένωσης και θα διερευνά ακριβώς αυτά τα προβλήματα.

Με πρωτοβουλία του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτοποιήθηκαν το Φθινόπωρο του 2016 οι εκκρεμότητες που συνόδευαν το κλείσιμο των γραφείων της Μυλλέρου. Πληρώθηκαν τα χρέη των ενοικίων απέναντι στους ιδιοκτήτες, εξοφλήθηκαν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και αντιμετωπίστηκαν οι φορολογικές εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί.
Σε εκκρεμότητα παραμένει η μετακόμιση των πραγμάτων που θα προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η κατάσταση του ταμείου της Ένωσης:
Η Ένωση έχει πληρωμένες όλες τις υποχρεώσεις που είχε να αντιμετωπίσει.
Η οικονομική βιωσιμότητα που είχε αυτή τη διετία οφείλεται στο υπόλοιπο που υπήρχε στην Ένωση από την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που είχαν συμμετοχή, τις συνδρομές των μελών της, τα ελάχιστα έξοδα διαχείρησης στο ίδιο διάστημα και βέβαια την φιλοξενία που της παρείχε η ομάδα του «Ρομάντσο» για τα γραφεία της.

Σε αριθμούς:

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 01.01.2015 3.600,36
Έσοδα συνδρομών από 01.01.2015 εώς και 08.03.2017 5.157,50
Έσοδα από παραγωγή Sketchbook 730,00
Έσοδα από Σεμινάρια «Το επάγγελμα δεν είναι χόμπι» (90 άτομα συμμετοχή σε 5 Σεμινάρια) 1.290,00
Έσοδα Workshop «InDesign και Interactivity» (22 άτομα συμμετοχή) 416,00
Έσοδα Workshop «Καλλιγραφία» (23 άτομα συμμετοχή) 555,00
Έσοδα Ημερίδας «Span» (115 άτομα συμμετοχή) 1.795,00
Έσοδα Ημερίδας «Ask» (112 άτομα συμμετοχή) 935,00
Σύνολο εσόδων από 01.01.2015 εώς 08.03.2017 14.478,86


ΕΞΟΔΑ

Ενοίκια Γραφείων Μυλλέρου 2.886,20
ΟΤΕ Γραφείων Μυλλέρου 369,29
ΔΕΗ Γραφείων Μυλλέρου 2.895,00
Βεβαιωμένα Εφορίας 451,36
Αμοιβή Λογιστή (2014-2015-2016) 800,00
Παραγωγή Sketchbook (150 τεμάχια) 922,50
Ενοίκια χώρων ΑΣΚΤ (Ημερίδες και Έκθεση) 1.330,00
Υποδομές και αμοιβές τρίτων σε εκθέσεις 401,00
Εκτυπώσεις, Αναλώσιμα για Εκθέσεις, Ημερίδες κλπ 1.150,89
Υποδομές και Ενοίκια για Live Streaming 918,85
Catering για Εκθέσεις, Σεμινάρια, Workshop 1.223,00
Αμοιβή εισηγητή Workshop 125,00
Υλικά Workshop 159,50
Γραμματεία Διάφορα αναλώσιμα κλπ 228,23
Σύνολο εξόδων από 01.01.2015 εώς 08.03.2017 13.860,82

Σύνολο Έσοδα από 01.01.2015 εώς 08.03.2017

14.478,86

Σύνολο Έξοδα από 01.01.2015 εώς 08.03.2017

13.860,82

Υπόλοιπο Ταμείου στις 08.03.2017

618.04


Σε εκκρεμότητα που δεν έχει υπολογιστεί στο λογαριασμό είναι μη βεβαιωμένα χρέη στην εφορία ποσού 1.024,00.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης του απολογισμού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν και ο εισηγητής, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους συναδέλφους, ότι αυτή την διετία και με προσωπική του ευθύνη δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα. Έχοντας ο ίδιος την καθημερινή διαχείριση όλης της δουλειάς, δεν άφησε περιθώρια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να ασκήσουν τις από το καταστατικό προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους και να εμφανίζεται μία κακοδιαχείριση που επηρέασε τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και που παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις τους η κατάσταση δεν διορθώθηκε. Τα πιο ουσιαστικά από αυτά ήταν ότι:
Δεν τηρήθηκε Ημερολόγιο Ταμείου, έγιναν με ευθύνη του αγορές χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, από χρήματα που διαχειρίστηκε για έξοδα εκδηλώσεων, δεν δόθηκε η δυνατότητα να γίνει ο καταστατικός έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και στο χρόνο που έπρεπε οι εκρεμμότητες των γραφείων της Μυλλέρου, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν ορισμένοι λογαριασμοί με πρόσθετα έξοδα και με τις μη βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις.
Ζήτησε από τα μέλη που συμμετείχαν στη συνέλευση να μην καταλογίσουν ευθύνες για τα παραπάνω προβλήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εξελεγκτική Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι όλες οι ευθύνες θα πρέπει να καταλογιστούν στον ίδιο.
Ζήτησε επίσης την ανοχή των μελών για το επόμενο διάστημα, ωστε να γίνει ο έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή και δεσμεύτηκε πως μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Στη συνέχεια έγινε ένας εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στα μέλη που συμμετείχαν και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που διατυπώθηκαν.
Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε αφορούσε τις προοπτικές της Ένωσης, την αναγκαιότητα και τις δυνατότητες συνέχειας της δράσης της πάντα σε σχέση με την βιωσιμότητα της.

Κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου επισήμανε ότι αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει το επόμενο διαστημα μέσα στην γραφιστική κοινότητα σε συνδυασμό με τις όποιες εξελίξεις στον κλάδο, τη διαμόρφωση του επαγγέλματος του σχεδιαστή τα επόμενα χρόνια και βέβαια με τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο καταστατικό.
Ευχαρίστησε τους συναδέλφους που συμμετείχαν και ευχήθηκε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.

Αθήνα 15 Μαρτίου 2017