Τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής & Εικονογράφησης σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας και τη σχολή Βακαλό προκηρύσσουν διαγωνισμό με θέμα “συνολικό πορτφόλιο νέων δημιουργών”.

ΕΒΓΕ 2017 / Παράρτημα Νέων Δημιουργών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής: 3 Φεβρουαρίου 2017

Τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής & Εικονογράφησης σε συνεργασία με την Ένωση Γραφιστών Ελλάδας και τη σχολή Βακαλό προκηρύσσουν διαγωνισμό με θέμα “συνολικό πορτφόλιο νέων δημιουργών”.

Οι συμμετέχοντες θα κριθούν όχι σε μεμονωμένη εργασία αλλά στο σύνολο έργου τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το πορτφόλιο θα πρέπει να παραδοθεί και στις δύο παρακάτω μορφές:
α) τυπωμένο σε όποια διάσταση επιλέξει ο διαγωνιζόμενος
ΠΡΟΣΟΧΗ: το όνοµα του δηµιουργού δεν θα πρέπει να είναι ορατό στην όψη του εξωφύλλου, αλλά να αναγράφεται µόνο στην πίσω πλευρά.

β) Σε ψηφιακή µορφή (PDF υψηλής ανάλυσης ή JPEG στα 300 dpi)

ΒRIEF
Οι εργασίες του υποβληθέντος πορτφόλιο, ιδανικά θα πρέπει να έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν διάφορες θεματικές ενότητες, αναδεικνύοντας τις σχεδιαστικές ικανότητες κάθε υποψηφίου σε τομείς όπως το λογότυπο, η αφίσα, το έντυπο, η τυπογραφία, η συσκευασία, η εικονογράφηση, τα πειραματικά εικαστικά, οι ψηφιακές εφαρμογές κ.λπ.

Το κάθε πορτφόλιο θα πρέπει να περιέρχει το λιγότερο τέσσερις και το περισσότερο επτά διαφορετικές εργασίες, οι οποίες μπορεί είτε να έχουν υλοποιηθεί, είτε να έχουν προκύψει στο πλαίσιο κάποιας
σπουδαστικής εργασίας.

ΕΠΑΘΛΑ
Το Κολλέγιο Βακαλό Art & Design, με σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και την ενίσχυση του κύρους του επαγγελματικού χώρου της οπτικής επικοινωνίας προσφέρει υποτροφία για σπουδές
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οπτικής Επικοινωνίας του Κολλεγίου που είναι επικυρωμένο από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby και οδηγεί στην απονομή του πτυχίου ΜΑ Visual Communication
από το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Η υποτροφία θα χορηγηθεί στον πρωτεύσαντα του διαγωνισμού στην κατηγορία «νέων δημιουργών» στο πλαίσιο των βραβείων ΕΒΓΕ 2017. Η υποτροφία θα καλύπτει το σύνολο του κόστους των διδάκτρων, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάστρων του βρετανικού Πανεπιστημίου (που ανέρχεται σε ποσό €8.900).
Η χορήγηση της υποτροφίας είναι για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Ο δικαιούχος μπορεί, μετά από γραπτό αίτημά του, να ζητήσει αναβολή της έναρξης χρήσης της υποτροφίας για, κατά μέγιστο, δύο επιπλέον
ακαδημαϊκά έτη.

ΓΕΝΙΚΑ
Στην κατηγορία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι νέοι κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας.
Η προθεσµία υποβολής συµµετοχών λήγει την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.
Κάθε συµµετέχων µπορεί να αποστείλει ένα µόνο πορτφόλιο.
Κάθε συμμετοχή για να είναι έγκυρη θα πρέπει να περιλαµβάνει την έντυπη και την ψηφιακή µορφή του πορτφόλιο.

Τα έργα θα αποστέλλονται στη παρακάτω διεύθυνση:
ΕΒΓΕ
Σωκράτους 157, 176 73 Καλλιθέα

Μπορείτε να κατεβάσετε την προκύρηξη του διαγωνισμού από εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής & Εικονογράφησης.