Συζήτηση για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016
Γιάννης Μιχαλέας | Σύμβουλος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
19:00-21:00
Γραφεία της Ένωσης | Ρομάντσο

Σε συνέχεια του ενδιαφέροντος που υπήρξε μετά την ημερίδα “ASK”, αλλά και λόγω του ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την προκήρυξη για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν και τον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας, διοργανώνουμε μία νέα συζήτηση με τον Γιάννη Μιχαλέα -σύμβουλο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας- για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν περισσότερα για την αξιοποίησή τους.

Προετοιμαστείτε… Μαζέψτε τις απορίες και τις ερωτήσεις σας και ελάτε σε μία ανοιχτή συζήτηση που δεν θα σταματήσει στους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά θα επεκταθεί στις ρεαλιστικές ευκαιρίες που υπάρχουν και μπορείτε να αξιοποιήσετε προς όφελος των ιδεών και της επιχειρηματικότητάς σας.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016
Γιάννης Μιχαλέας | Σύμβουλος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
19:00-21:00
Γραφεία της Ένωσης | Ρομάντσο

Σε συνέχεια του ενδιαφέροντος που υπήρξε μετά την ημερίδα “ASK”, αλλά και λόγω του ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την προκήρυξη για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορούν και τον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας, διοργανώνουμε μία νέα συζήτηση με τον Γιάννη Μιχαλέα -σύμβουλο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας- για όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να μάθουν περισσότερα για την αξιοποίησή τους.

Προετοιμαστείτε… Μαζέψτε τις απορίες και τις ερωτήσεις σας και ελάτε σε μία ανοιχτή συζήτηση που δεν θα σταματήσει στους όρους και τις προϋποθέσεις, αλλά θα επεκταθεί στις ρεαλιστικές ευκαιρίες που υπάρχουν και μπορείτε να αξιοποιήσετε προς όφελος των ιδεών και της επιχειρηματικότητάς σας.