Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ISET) συμμετέχει στη Διεθνή Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης Art Athina 2015 | 4 - 7 Ιουνίου 2015

Ανοιχτό Αρχείο: Παραδείγματα δημόσιας τέχνης από το κέντρο της Αθήνας

Art Athina 2015 | 4 – 7 Ιουνίου 2015
Κλειστό Παλαιού Φαλήρου
(Tae Kwon Do)

Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ISET) συμμετέχει στη Διεθνή Συνάντηση Σύγχρονης Τέχνης Art Athina 2015 με την έκθεση Ανοιχτό Αρχείο: Παραδείγματα δημόσιας τέχνης από το κέντρο της Αθήνας. Η έκθεση εστιάζει το ενδιαφέρον της σε έργα δημόσιας τέχνης που τοποθετήθηκαν ή προτάθηκαν για την περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, με έμφαση στον άξονα Ομόνοια– Πανεπιστημίου –Σύνταγμα. Παρουσιάζονται επίσης «εφήμερα έργα», εικαστικές δράσεις και performances που έλαβαν κατά καιρούς χώρα στην περιοχή, σε μια προσπάθεια αμφισβήτησης των προκαταλήψεων σχετικά με το πού, πότε και πώς λαμβάνει χώρα η δημόσια τέχνη.

Στο Ανοιχτό Αρχείο συγκεντρώνονται φωτογραφίες, video, σχέδια, δοκιμές, αλληλογραφία και αρθρογραφία στον τύπο, που αντλήθηκαν από το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, το Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Αθηναίων, το Ίδρυμα Ζογγολόπουλου, αλλά και από τα προσωπικά αρχεία των καλλιτεχνών που δούλεψαν για την εν λόγω περιοχή. Προτείνεται έτσι μία πλατφόρμα σύνδεσης, ένα εξωστρεφές δίκτυο αρχείων που αποκτά νέες δυνατότητες.

Ορισμένα παραδείγματα έργων δημόσιας τέχνης που προβάλλονται στην έκθεση δημιουργήθηκαν, εγκαταστάθηκαν και παραμένουν στο δημόσιο χώρο μέχρι σήμερα, ενώ κάποια καταστράφηκαν ή αποσύρθηκαν. Άλλα έμειναν μόνο σε μορφή μελέτης, ή εκφράστηκαν απλώς ως ασκήσεις φαντασίας. Παρουσιασμένες ως σύνολο, όλες αυτές οι εικαστικές παρεμβάσεις δημιουργούν μια καινούρια εμπειρία για τον θεατή, που βλέπει πώς ο αστικός χώρος βρίσκεται υπό διαρκή και ανταγωνιστική διαμόρφωση. Τονίζεται έτσι η αίσθηση του δυνητικού, της μετατόπισης, της μετάβασης και του εφήμερου, που συγκροτεί τη σχέση μας με τον δημόσιο αστικό χώρο.

Η έκθεση αποτελεί μια απόπειρα χαρτογράφησης της δημιουργικής διαδικασίας, του δημοσίου διαλόγου γύρω από τις εγκαταστάσεις γλυπτών και τα αποτελέσματα των διαγωνισμών για την αλλαγή του αστικού ιστού. Βασικός στόχος της είναι να αναδειχθεί και να συνδεθεί το αρχείο με το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο του, αλλά και να τονιστεί η πολυπλοκότητα της επιρροής διάφορων παραγόντων, όπως οι σχέσεις εξουσίας, η ηγεμονία θεσμών ή και ομάδων ανθρώπων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι καλλιτέχνες Σοφία Ντώνα με το έργο της «Unknown-Untitled» (2015) και οι Arbit City Group με μέρος της εγκατάστασης «Τρυφηλός Πορθητής» (2013) παρεμβαίνουν, διαταράσσοντας και συγχέοντας τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική, επιμελητική και αρχειακή πρακτική.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό event στο facebook.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με την εκδήλωση και τις υπόλοιπες εκθέσεις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της  Διεθνής Συνάντησης Σύγχρονης Τέχνης Art Athina 2015.