Γενικά νέα και ειδήσεις

Πρακτικά Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης 2017

ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017 – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΧΩΡΟΣ: Τα γραφεία της Ένωσης, Κτίριο Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5 Αθήνα – ΩΡΑ: 19:00
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής για την διετία 2015-2016
 2. Πρόγραμμα δράσης για την διετία 2017-2018
 3. Συζήτηση για την διαδικασία διενέργειας των εκλογών της 22 Μαρτίου 2017
 4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των Εκλογών της 22 Μαρτίου 2017

Μετά από πρόσκληση που έγινε σύμφωνα με το καταστατικό, από το Διοικητικό Συμβούλιο, συνήλθε η επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, επειδή στην πρώτη συνέλευση της Τετάρτης 08 Μαρτίου 2017, δεν διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία.
Στην επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, σύμφωνα με το καταστατικό, απαρτία υπάρχει ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που θα παραστούν.

Παρόντα μέλη ήταν 17 συνάδελφοι, που είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Χωρίς ψηφοφορία ορίστηκε -προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες- ως Πρόεδρος ο συνάδελφος Τζανέτος Πετροπουλέας, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης.

Στη συζήτηση προηγήθηκε από την Ημερήσια Διάταξη η συζήτηση περί της διαδικασίας διενέργειας των εκλογών της 22 Μαρτίου 2017.
 
 

Συζήτηση για την διαδικασία διενέργειας των εκλογών της 22 Μαρτίου 2017 (3ο Θέμα)


Στην Γενική Συνέλευση ήταν παρών -μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου- και ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Μπιλάλης, για να ενημερώσει τους παρόντες συναδέλφους, σχετικά με την διαδικασία διενέργειας των εκλογών και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ψήφο εξ αποστάσεως των μελών της Ένωσης που βρίσκονται στην περιφέρεια.

Ο Πρόεδρος, Τζανέτος Πετροπουλέας, ενημέρωσε τους παρόντες σχετικά με την διαδικασία που ακολουθείται μέχρι σήμερα με την ψήφο μέσω ταχυδρομείου για τα μέλη που έχουν έδρα εκτός του νομού Αττικής και πρότεινε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου μια νέα διαδικασία που θα διευκολύνει την συμμετοχή των συναδέλφων που έχουν έδρα εκτός του νομού Αττικής.

Η πρόταση που κατατέθηκε είναι:
Τα μέλη της Ένωσης που έχουν έδρα εκτός του νομού Αττικής, θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Η διαδικασία που προτάθηκε έχει ως εξής:
Κάθε μέλος που θέλει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, θα αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στον δικηγόρο που εξουσιοδοτείται από την Ένωση, μήνυμα με το Ονοματεπώνυμό του, τον Αριθμό μητρώου, την Έδρα που έχει δηλώσει, ότι είναι οικονομικά τακτοποιημένο μέλος και θα επισυνάπτει το ψηφοδέλτιο με τις επιλογές του.
Στη συνέχεια και αφού ο δικηγόρος θα επιβεβαιώνει από τη Γραμματεία της Ένωσης, την ταυτοποίηση των στοιχείων του μέλους, θα καταθέτει ανώνυμα το ψηφοδέλτιο του στην κάλπη την ημέρα των εκλογών.

Στην συζήτηση που ακολούθησε εκφράστηκαν μερικές ενστάσεις και προτάθηκε να μην εξαιρεθούν από αυτή τη διαδικασία οι συνάδελφοι που έχουν έδρα το νομό Αττικής επειδή αυτό θα διευκολύνει όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν και για διάφορους λόγους, δεν θα μπορούν να είναι παρόντες στα γραφεία της Ένωσης κατά την ημερομηνία της ψηφοφορίας.

Στη συζήτηση, συμμετείχε και ο δικηγόρος Ιωάννης Μπιλάλης, ο οποίος ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες επί της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, θεώρησε ότι η Γενική Συνέλευση ως κυρίαρχο σώμα του σωματείου, μπορεί να αποφασίσει την όποια διαδικασία για την ψηφοφορία και αυτή η απόφαση θα ισχύσει και είναι νόμιμη.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε αποφασίστηκε με απλή πλειοψηφία, να ισχύσει το δικαίωμα να ψηφίσουν μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, όλα τα μέλη της Ένωσης ανεξάρτητα από την Έδρα που έχουν δηλώσει.

Παράλληλα ο Πρόεδρος της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, Τζανέτος Πετροπουλέας, ενημέρωσε ότι οι συνάδελφοι που επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για την ανάδειξή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή για την επόμενη διετία, θα πρέπει να καταθέσουν την αντίστοιχη δήλωση τους μέσω mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση subscriptions@ggda.gr, μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, ώρα 18:00.

Τα παρευρισκόμενα μέλη ενημερώθηκαν επίσης ότι, δικαίωμα ψήφου στις επερχόμενες εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 22 Μαρτίου 2017, έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2016, έτσι όπως αναφερόταν και στην πρόσκληση για την Γενική συνέλευση.

Στη συνέχεια ενημέρωσε τους παριστάμενους συναδέλφους και για ορισμένα ακόμα ανοικτά ζητήματα επί της εκλογικής διαδικασίας που θα πρέπει να συζητηθούν και να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις.

1. Ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων για την διενέργεια των εκλογών πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 συνάδελφοι μέλη για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τουλάχιστον 4 συνάδελφοι για τις θέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει το αντίστοιχο ενδιαφέρον και οι υποψηφιότητες δεν επαρκούν, θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση παράταση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί τις όποιες τελευταίες εκκρεμότητες υπάρχουν ή προκύψουν και να δρομολογηθεί η αναστολή λειτουργίας της Ένωσης και με τις νόμιμες διαδικασίες το κλείσιμο της.

2. Ό,τι η Γενική Συνέλευση, -κυρίαρχο σώμα του σωματείου- μπορεί να πάρει την αντίστοιχη απόφαση, γιατί η εκλογική διαδικασία θεωρείται συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης που θα ισχύσει μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων για την διενέργεια της ψηφοφορίας και φυσικά θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε ανάλογα με την περίπτωση να ισχύσει η αντίστοιχη απόφαση της.
Δηλαδή αν προκύψουν οι αναγκαίες υποψηφιότητες ισχύει η διενέργεια των εκλογών και η δυνατότητα ψήφου μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας ή εφ’ όσον δεν προκύψουν οι αναγκαίες υποψηφιότητες να ισχύσει η απόφαση για την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που θα αποφασιστεί.

Στην συζήτηση που έγινε εκφράστηκε έντονος προβληματισμός από τους συμμετέχοντες συναδέλφους για το αν υπάρχει πραγματικά λόγος ύπαρξης της Ένωσης (πέρα από τους συναισθηματικούς λόγους για τους οποίους θα ήθελε κανείς να συνεχιστεί η δράση της), το χαρακτήρα και τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού με την αλλαγή του καταστατικού της, αλλά και το μικρό αριθμό μελών, τη περιορισμένη συμμετοχή και το ενδιαφέρον τους για την εσωτερική ζωή της Ένωσης.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο πρόεδρος έδωσε και ορισμένες διευκρινήσεις που υπήρχαν στις τοποθετήσεις των συναδέλφων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται ανάλογα την περίπτωση, ότι θα βγει σχετική ανακοίνωση που θα ενημερώνει τα μέλη και την γραφιστική κοινότητα σχετικά με την υπολειπόμενη διαδικασία.
Εάν δεν διεξαχθούν εκλογές την Τετάρτη 22 Μαρτίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει το συντομότερο δυνατόν για να ορίσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με το χρόνο της παράτασης που θα αποφασιστεί, το οποίο και θα ανακοινωθεί στη συνέχεια.

Στη συνέχεια αποδέχτηκε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου την πρόταση που έγινε ώστε όλη η διαδικασία να είναι ανοικτή, η Ένωση εξωστρεφής και μέσα στο χρόνο που θα έχει στην διάθεση του να ξαναγίνει Γενική Συνέλευση, όπου θα ενημερωθούν τα μέλη και οι φίλοι της Ένωσης, με την ελπίδα, έστω την έσχατη στιγμή, να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες υποψηφιότητες και να γίνουν οι εκλογές ούτως ώστε να συνεχιστεί το έργο της Ένωσης και να μην δρομολογηθεί το κλείσιμό της.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης, ακολούθησε ψηφοφορία για τα θέματα που τέθηκαν και η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψηφιότητες για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνει την θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για ένα τρίμηνο, με την υποχρέωση μέσα σε αυτό το διάστημα να δρομολογήσει τις διαδικασίες για το κλείσιμο της Ένωσης, διερευνώντας παράλληλα τις όποιες δυνατότητες για την συνέχιση της λειτουργίας της σε νέα Γενική Συνέλευση.

Αφού ολοκληρώθηκε η σχετική συζήτηση, ο δικηγόρος, κ. Ιωάννης Μπιλάλης, αποχώρησε.
 

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση Εξελεγκτικής επιτροπής για την διετία 2015-2016 (1ο Θέμα)


Ξεκινώντας την συζήτηση για το κύριο θέμα της Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης ο πρόεδρος του ΔΣ, υπενθύμισε πως το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχε αναλάβει να διαχειριστεί τρία κύρια ζητήματα για τη διετία 2015-2016:

 • Την επανεκκίνηση της δραστηριότητας της Ένωσης, με ένα νέο ξεκίνημα -«restart»- στα νέα της γραφεία στο Ρομάντσο.
 • Την τακτοποίηση των ανοιχτών ζητημάτων που αφορούσαν τα παλιά γραφεία της Ένωσης, στη Μυλλέρου.
 • Την καταγραφή της βιωσιμότητας της Ένωσης στο σύνολο της.

Την διετία αυτή, η Ένωση είχε μια σημαντική παρουσία και δραστηριότητα
Το Διοικητικό Συμβούλιο, επικέντρωσε την δραστηριότητα της Ένωσης σε πιο επαγγελματικά ζητήματα που αφορούσαν και αφορούν την γραφιστική κοινότητα. Έτσι προσανατόλισε και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που διοργάνωσε και στο σύνολό τους είχαν την ανταπόκριση των συναδέλφων.

Από τις αρχές του 2015 και μέχρι τον Ιούνιο του 2016 διοργανώθηκαν:

  5 Σεμινάρια στην Αθήνα «Το επάγγελμα δεν είναι χόμπι» που απευθύνονταν σε νέους συναδέλφους και σπουδαστές. Το ίδιο σεμινάριο παρουσιάστηκε με μορφή διάλεξης και σε τρεις πόλεις της περιφέρειας. (Θεσσαλονίκη στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Toolkit Startup 2, στην Λάρισα στα πλαίσια του Behance Portfolio Review και σε διοργάνωση της Ένωσης με πρωτοβουλία μελών της που έχουν έδρα την Τρίπολη)
  2 τρίμηνα Workshops για νέους σχεδιαστές και σπουδαστές στην Αθήνα.
  «Editorial Design» το 2015 και «Μία αφίσα για το Design» το 2016
  2 Θεματικές Ημερίδες στην Αθήνα.
  Η πρώτη με τίτλο «Span» για το web design και το σχεδιασμό UI και UX και η δεύτερη με τίτλο «Ask-Το σχέδιο είναι επάγγελμα».
  2 Workshops στην Αθήνα.
  «InDesign και Interactivity Workshop» με εισηγητή τον Νίκο Γαζετά και «Καλλιγραφία» με τον Vladimir Radibratovic.
  3 Συζητήσεις για επίκαιρα θέματα.
  «Ανοιχτοί διαγωνισμοί», «Ιδιωτικά συμφωνητικά» με εισηγητή το δικηγόρο Γιάννη Μπιλάλη και «Προγράμματα ΕΣΠΑ» με εισηγητή τον σύμβουλο επενδύσεων Γιάννη Μιχαλέα.
  6 Διαλέξεις στην Αθήνα.
  Γιάννης Πανδής «Κινηματογραφικοί τίτλοι», Μιχάλης Γεωργίου «G Design Studio, Work, Live & Play», Brody Neuenscwander «Σύγχρονες τάσεις στην καλλιγραφία», Δημοσθένης Μπρούσαλης «Branding και startups Σχεδιάζοντας για νέες επιχειρήσεις», Πάνος Κουτσοδημητρόπουλος «Web Performance και Web Accessibility», Γιάννης Σπανούδης «Περιοδικά στο smartphone»
  5 Εκθέσεις γραφιστικής στην Αθήνα. «30+» Έκθεση αφίσας νέων σχεδιαστών από το τρίμηνο Workshop 2014 για τα 30 χρόνια της Ένωσης. Η έκθεση παρουσιάστηκε και στις εκδηλώσεις του Toolkit Startup 2 στην Θεσσαλονίκη, Συμμετοχή στην διοργάνωση «Δράσεις για το Design» στο Μουσείο Μπενάκη που διοργάνωσε το περιοδικό gr design, «Έκθεση Δισκογραφίας Ελλήνων Σχεδιαστών», «Poster for Tomorrow 2015-100 αφίσες για την υγεία» Πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα παράλληλα με δέκα άλλες χώρες σε συνεργασία με το Design Toolkit στην ΑΣΚΤ, «Refugees» Πρώτη παρουσίαση επιλεγμένων έργων φοιτητών διαπανεπιστημιακών εργαστηρίων στην Πολωνία, Ελλάδα και Μ. Βρετανία σε συνεργασία με το Τμήμα Γραφιστικής των ΤΕΙ Αθήνας που συμμετείχε από την Ελλάδα.
  Παράλληλα η Ένωση συμμετείχε στις επαγγελματικές εκθέσεις «Graphica» και «Syskevasia» και τις μεγάλες διοργανώσεις της γραφιστικής κοινότητας (ΕΒΓΕ, ΑΓΩΝΕΣ, ICTVC)

Μερικές εκτιμήσεις γύρω από τις εκδηλώσεις:
Θετικές ήταν οι κριτικές των συναδέλφων που συμμετείχαν για το περιεχόμενο και για την εμβάθυνση σε ιδιαίτερα επαγγελματικά ζητήματα.
Το προσιτό κόστος σε όποιες από αυτές είχαν συμμετοχή οι συνάδελφοι.
Η μικρή συμμετοχή συναδέλφων στις επίκαιρες συζητήσεις και στις εκθέσεις.

Το ίδιο διάστημα η Ένωση προχώρησε με την σύνταξη κειμένου με τις αρχές και τους αποδεκτούς όρους για τους Ανοικτούς Διαγωνισμούς, προς όφελος των δημιουργών και των φορέων που τους προκηρύσσουν. Στους συναδέλφους δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να πουν την γνώμη τους στο κείμενο που είχε συνταχθεί έπειτα από την αντίστοιχη συζήτηση και να βοηθήσουν το ΔΣ στο να διατυπώσει ένα πιο ολοκληρωμένο κείμενο, συμμετοχή είχαμε μόνο από δύο συναδέλφους. Δυστυχώς, η μικρή συμμετοχή στις προσπάθειες που κάνει η Ένωση, δεν βοηθούν στο να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δυνατότητές της.

Παράλληλα η Ένωση έδωσε τεχνογνωσία σε φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την προκήρυξη διαγωνισμών, που στις περισσότερες περιπτώσεις η συνεργασία δεν προχώρησε. Εμπόδιο ήταν το νομικό πλαίσιο που διέπει τους αντίστοιχους φορείς και που τους επιτρέπει να «κάνουν ό,τι θέλουν», αλλά και η εμπειρία τους ότι ανεξάρτητα από τους όποιους όρους έχουν στην προκήρυξη τους, θα συμμετέχει σε αυτούς ικανός αριθμός συναδέλφων.
Στην απέναντι όχθη, η συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, που στην προκήρυξη της αξιοποίησε την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Ένωσης και διοργάνωσε τον πιο αξιόλογο διαγωνισμό των τελευταίων χρόνων. Ένα διαγωνισμό που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και να επηρεάσει άλλους φορείς.

Τη διετία αυτή, ένας σημαντικός αριθμός συναδέλφων, ζήτησε την βοήθεια της Ένωσης για προβλήματα που αντιμετώπιζαν στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η Ένωση ανταποκρίθηκε στις ανάγκες τους, έδωσε συμβουλές και λύσεις με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις της, σύστησε ανάλογα με την περίπτωση νομικούς ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ο επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Ένωσης.
Έτσι από το πρώτο τρίμηνο του 2015 που επανασχεδιάστηκε, η σελίδα έχει μια ικανοποιητική επισκεψιμότητα, ανατροφοδοτείται τακτικά με νέες ειδήσεις που ενδιαφέρουν -κατά τη γνώμη μας- την γραφιστική κοινότητα. Αδυναμία μας -ακόμα- είναι η σύνδεση με τα τεκταινόμενα στη διεθνή κοινότητα και η έγκαιρη δημοσίευση επαγγελματικής ύλης.
Από τις αρχές του 2016 δημιουργήθηκε και η υπηρεσία online profiles των μελών μας, η οποία τους δίνει την δυνατότητα να αναρτήσουν το επαγγελματικό τους προφίλ στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Υπηρεσία που, δυστυχώς, δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί από τα μέλη. Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να προωθήσει τα μέλη της σε επαγγελματικά και τοπικά επιμελητήρια (παραγωγής, εμπορίου, ξενοδόχους, βιοτεχνίες κ.α). Η μικρή όμως συμμετοχή σε αυτή των συναδέλφων-μελών της Ένωσης εμποδίζει την προώθηση της στην αγορά υπηρεσιών σχεδιασμού, αν και στην παρουσίαση που έγινε στην «Syskevasia 2016» το ενδιαφέρον των επισκεπτών ήταν μεγάλο.
Από τις αρχές επίσης του 2015, αποστέλλεται και το Newsletter, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αν και ακόμα δεν έχει βρει το ρυθμό του.
Σε ότι αφορά τα κοινωνικά μέσα, η εικόνα της Ένωσης και ο τρόπος διαχείρισης και επισκεψιμότητας της νέας σελίδας στο facebook και η διατήρηση του group σε ήπιους τόνους, κρίνονται ικανοποιητικά.

Τα παρευρισκόμενα μέλη ενημερώθηκαν σχετικά με την προσπάθεια της Ένωσης να γίνεται ζωντανή αναμετάδοση των εκδηλώσεων της μέσω Youtube Live Streaming, για τα μέλη της περιφέρειας.
Έγιναν συνολικά δυο απόπειρες, εκ των οποίων η πρώτη υπήρξε πετυχημένη. Δυστυχώς για την δεύτερη εκδήλωση, προέκυψαν κάποια τεχνικά προβλήματα με τον ήχο, καθώς η Ένωση νοικιάζει ή δανείζεται τον εξοπλισμό της, τον οποίο, στη συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν έλαβε έγκαιρα για να κάνει τις απαραίτητες δοκιμές και διορθώσεις. Πρόθεση της Ένωσης ωστόσο παραμένει, και θα συνεχίσει την προσπάθεια της -όποτε αυτό είναι εφικτό- για να μπορούν τα μέλη της στην περιφέρεια να παρακολουθήσουν τα δρώμενα της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η εσωτερική ζωή της Ένωσης

Σε γενικές γραμμές το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχτηκε, ανταποκρίθηκε στα καθήκοντα του.
Συνεδρίαζε σε τακτική βάση, με θεματολογία που ανταποκρινόταν στην δημόσια δράση της Ένωσης, τα ζητήματα που απασχολούσαν και απασχολούν την γραφιστική κοινότητα αλλά και για ορισμένες νέες πρωτοβουλίες που θα αναβάθμιζαν την δραστηριότητα και την εικόνα της Ένωσης.
Δυστυχώς αν και οι πρωτοβουλίες που θα έπρεπε να εξελιχθούν, είχαν περιγραφεί σε ένα πρώτο πλαίσιο, αυτές ξεπερνούσαν τις δυνατότητες έτσι όπως διαμορφωνόταν στην καθημερινή δουλειά της Ένωσης και δεν έγινε δυνατή η υλοποίηση τους.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο που είχε εκλεγεί το Δεκέμβριο 2014, παραιτήθηκαν το φθινόπωρο του 2015 οι συνάδελφοι Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος δεν δραστηριοποιείται πια στο χώρο και η συνάδελφος Ειρήνη Πανουσοπούλου, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, οι οποίοι και αντικαταστάθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη Σελίν Τοκμακίδη και Απόστολο Τσιοβάρα αντίστοιχα. Η συνάδελφος Σελίν Τοκμακίδη εκλέχτηκε και στη θέση της Γενικής Γραμματέως.

Το 2015 με απόφαση του ΔΣ μειώθηκαν σημαντικά οι συνδρομές και καταργήθηκε το εφάπαξ εγγραφής με στόχο να εναρμονιστεί η συνδρομή στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην χώρα (μείωση αμοιβών και μισθών) αλλά και με την προσδοκία να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των μελών με νέες εγγραφές και να μην θεωρείται το κόστος της συνδρομής ως εμπόδιο. Δυστυχώς η μείωση, δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ούτε ως προς τις νέες εγγραφές, ούτε και στην τακτοποίηση των συνδρομών από τα παλιά μέλη της Ένωσης. Έτσι η συμμετοχή των μελών δεν είναι στα επίπεδα που θα μπορούσε να είναι και με βάση το χαμηλό κόστος της συνδρομής.
Σήμερα τα μέλη της Ένωσης + – είναι 200 μέλη. + – 140 είναι νέες εγγραφές που έγιναν την διετία αυτή, και + – 60 είναι τα μέλη που ανανέωσαν τις συνδρομές τους.
Το μητρώο μελών από το 2016 έχει αναμορφωθεί και έχει επικαιροποιηθεί. Συνάδελφοι που όφειλαν παλιές συνδρομές έως και το Δεκέμβριο 2014 διαγράφηκαν.

Μερικές διαπιστώσεις σε σχέση με τις εγγραφές της τελευταίας διετίας:
Περίπου οι μισές αιτήσεις από το 2015 μέχρι και σήμερα, δεν ολοκληρώνονται με την τακτοποίηση της συνδρομής τους, αν και από την πλευρά της Ένωσης οι αιτήσεις λαμβάνουν απάντηση την ίδια μέρα και δεν υπάρχει κάποια καθυστέρηση που να αποθαρρύνει το νέο υποψήφιο μέλος που κάνει αίτηση για να ολοκληρώσει την εγγραφή του.
Από τις νέες εγγραφές από το 2015 περίπου το 55% είναι στην Αττική, ενώ το 45% είναι από την περιφέρεια.
Ικανοποιητική μερίδα των νέων μελών (εγγραφές 2015-2016) τακτοποίησαν τη συνδρομή τους για το 2017 (+- 30%)
Παράλληλα από την αρχή του 2017 εξομαλύνθηκε η έκδοση των καρτών μελών. Ήδη τα μέλη που είχαν τακτοποιήσει την συνδρομή τους μέχρι και σήμερα έχουν παραλάβει την κάρτα τους. Η εξομάλυνση οφείλεται και στο γεγονός ότι οι κάρτες εκτυπώνονται με χορηγία.
Το πρώτο τρίμηνο του 2017 έχουμε λιγότερες εγγραφές από τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2015 και 2016 (λιγότερο από το 1/3) και κατά την εκτίμηση μας δικαιολογείται από την «κοιλιά» των τελευταίων μηνών, παρόλο που ο όγκος εργασίας της Ένωσης δεν έχει μειωθεί.

Και μερικά συμπεράσματα:
Με δεδομένο ότι η κύρια πηγή εσόδων της Ένωσης είναι οι συνδρομές των μελών, το Διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να μελετήσει δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι γιατί οι μισοί σχεδόν συνάδελφοι που κάνουν αίτηση για να γίνουν μέλη, δεν ολοκληρώνουν την εγγραφή τους, με την τακτοποίηση της συνδρομής που τους αναλογεί, αν και ενημερώνονται για αυτό έγκαιρα και το δεύτερο είναι γιατί από τα εγγεγραμμένα μέλη, πολύ λίγα τακτοποιούν την συνδρομή τους για το χρόνο που τρέχει, χωρίς να διατυπώνουν τις όποιες ενστάσεις τους για την δραστηριότητα της Ένωσης ή να ζητούν την διαγραφή τους.
Ο σημερινός αριθμός μελών και μαζί οι λίγες νέες εγγραφές ανά χρόνο, σε συνδυασμό με την χαμηλή συνδρομή δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας της Ένωσης. Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που έχουν συμμετοχή, δεν επαρκούν για να καλύψουν το κενό των συνδρομών.
Είναι ίσως σκόπιμο να διατυπωθεί ένα ερωτηματολόγιο που θα απαντηθεί από τα μέλη της Ένωσης και θα διερευνά ακριβώς αυτά τα προβλήματα.

Με πρωτοβουλία του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτοποιήθηκαν το Φθινόπωρο του 2016 οι εκκρεμότητες που συνόδευαν το κλείσιμο των γραφείων της Μυλλέρου. Πληρώθηκαν τα χρέη των ενοικίων απέναντι στους ιδιοκτήτες, εξοφλήθηκαν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας και αντιμετωπίστηκαν οι φορολογικές εκκρεμότητες που είχαν δημιουργηθεί.
Σε εκκρεμότητα παραμένει η μετακόμιση των πραγμάτων που θα προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η κατάσταση του ταμείου της Ένωσης:
Η Ένωση έχει πληρωμένες όλες τις υποχρεώσεις που είχε να αντιμετωπίσει.
Η οικονομική βιωσιμότητα που είχε αυτή τη διετία οφείλεται στο υπόλοιπο που υπήρχε στην Ένωση από την προηγούμενη χρήση, τα έσοδα από τις εκδηλώσεις που είχαν συμμετοχή, τις συνδρομές των μελών της, τα ελάχιστα έξοδα διαχείρησης στο ίδιο διάστημα και βέβαια την φιλοξενία που της παρείχε η ομάδα του «Ρομάντσο» για τα γραφεία της.

Σε αριθμούς:

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 01.01.2015 3.600,36
Έσοδα συνδρομών από 01.01.2015 εώς και 08.03.2017 5.157,50
Έσοδα από παραγωγή Sketchbook 730,00
Έσοδα από Σεμινάρια «Το επάγγελμα δεν είναι χόμπι» (90 άτομα συμμετοχή σε 5 Σεμινάρια) 1.290,00
Έσοδα Workshop «InDesign και Interactivity» (22 άτομα συμμετοχή) 416,00
Έσοδα Workshop «Καλλιγραφία» (23 άτομα συμμετοχή) 555,00
Έσοδα Ημερίδας «Span» (115 άτομα συμμετοχή) 1.795,00
Έσοδα Ημερίδας «Ask» (112 άτομα συμμετοχή) 935,00
Σύνολο εσόδων από 01.01.2015 εώς 08.03.2017 14.478,86


ΕΞΟΔΑ

Ενοίκια Γραφείων Μυλλέρου 2.886,20
ΟΤΕ Γραφείων Μυλλέρου 369,29
ΔΕΗ Γραφείων Μυλλέρου 2.895,00
Βεβαιωμένα Εφορίας 451,36
Αμοιβή Λογιστή (2014-2015-2016) 800,00
Παραγωγή Sketchbook (150 τεμάχια) 922,50
Ενοίκια χώρων ΑΣΚΤ (Ημερίδες και Έκθεση) 1.330,00
Υποδομές και αμοιβές τρίτων σε εκθέσεις 401,00
Εκτυπώσεις, Αναλώσιμα για Εκθέσεις, Ημερίδες κλπ 1.150,89
Υποδομές και Ενοίκια για Live Streaming 918,85
Catering για Εκθέσεις, Σεμινάρια, Workshop 1.223,00
Αμοιβή εισηγητή Workshop 125,00
Υλικά Workshop 159,50
Γραμματεία Διάφορα αναλώσιμα κλπ 228,23
Σύνολο εξόδων από 01.01.2015 εώς 08.03.2017 13.860,82

Σύνολο Έσοδα από 01.01.2015 εώς 08.03.2017

14.478,86

Σύνολο Έξοδα από 01.01.2015 εώς 08.03.2017

13.860,82

Υπόλοιπο Ταμείου στις 08.03.2017

618.04


Σε εκκρεμότητα που δεν έχει υπολογιστεί στο λογαριασμό είναι μη βεβαιωμένα χρέη στην εφορία ποσού 1.024,00.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης του απολογισμού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που ήταν και ο εισηγητής, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους συναδέλφους, ότι αυτή την διετία και με προσωπική του ευθύνη δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα. Έχοντας ο ίδιος την καθημερινή διαχείριση όλης της δουλειάς, δεν άφησε περιθώρια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής να ασκήσουν τις από το καταστατικό προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους και να εμφανίζεται μία κακοδιαχείριση που επηρέασε τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και που παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις τους η κατάσταση δεν διορθώθηκε. Τα πιο ουσιαστικά από αυτά ήταν ότι:
Δεν τηρήθηκε Ημερολόγιο Ταμείου, έγιναν με ευθύνη του αγορές χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, από χρήματα που διαχειρίστηκε για έξοδα εκδηλώσεων, δεν δόθηκε η δυνατότητα να γίνει ο καταστατικός έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα και στο χρόνο που έπρεπε οι εκρεμμότητες των γραφείων της Μυλλέρου, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν ορισμένοι λογαριασμοί με πρόσθετα έξοδα και με τις μη βεβαιωμένες φορολογικές υποχρεώσεις.
Ζήτησε από τα μέλη που συμμετείχαν στη συνέλευση να μην καταλογίσουν ευθύνες για τα παραπάνω προβλήματα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εξελεγκτική Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι όλες οι ευθύνες θα πρέπει να καταλογιστούν στον ίδιο.
Ζήτησε επίσης την ανοχή των μελών για το επόμενο διάστημα, ωστε να γίνει ο έλεγχος από την Εξελεγκτική Επιτροπή και δεσμεύτηκε πως μόλις ολοκληρωθεί η έκθεση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης.

Στη συνέχεια έγινε ένας εποικοδομητικός διάλογος ανάμεσα στα μέλη που συμμετείχαν και δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που διατυπώθηκαν.
Ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε αφορούσε τις προοπτικές της Ένωσης, την αναγκαιότητα και τις δυνατότητες συνέχειας της δράσης της πάντα σε σχέση με την βιωσιμότητα της.

Κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου επισήμανε ότι αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση που θα πρέπει να γίνει το επόμενο διαστημα μέσα στην γραφιστική κοινότητα σε συνδυασμό με τις όποιες εξελίξεις στον κλάδο, τη διαμόρφωση του επαγγέλματος του σχεδιαστή τα επόμενα χρόνια και βέβαια με τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο καταστατικό.
Ευχαρίστησε τους συναδέλφους που συμμετείχαν και ευχήθηκε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές.

Αθήνα 15 Μαρτίου 2017

documenta 14

08 Απριλίου – 16 Ιουλίου 2017
Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης

Η διεθνής εικαστική διοργάνωση documenta 14 ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αθήνα στις 08 Απριλίου, και θα συνεχιστεί έως τα μέσα Ιουλίου σε διάφορα σημεία της Αθήνας.
Περισσότεροι από 160 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο συμμετέχουν και παρουσιάζουν τα νέα τους έργα σε περισσότερες από 40 διαφορετικές τοποθεσίες.

Ανάμεσα τους, η documenta 14 εγκαινιάστηκε επισήμως στο ΕΜΣΤ, όπου και φιλοξενείται η έκθεση «Μαθαίνοντας από την Αθήνα». Αναφέρουν σχετικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης:

  Η πρόταση του Adam Szymczyk να διοργανωθεί η documenta 14 στην Αθήνα και στο Κάσελ, επανεξετάζει τη θέση αυτού του θεσμού αντιστρέφοντας τον συνηθισμένο μέχρι τώρα ρόλο του οικοδεσπότη, με τη διοργάνωση μιας έκθεσης στο πλαίσιο της οποίας θα αποτελεί τον φιλοξενούμενο με την προοπτική ενός αμοιβαίου «μαθήματος από την Αθήνα». Αντίστοιχα, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), με τη νέα σειρά με τίτλο Το ΕΜΣΤ στον κόσμο, είδε στον τίτλο εργασίας της έκθεσης Μαθαίνοντας από την Αθήνα μια ευκαιρία να αξιοποιήσει με την σειρά του την ευκαιρία που του δίνεται να μάθει από το Κάσελ και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ένα δίαυλο που θα επεκτείνει την επαφή του με τον κόσμο. Έτσι, οι δύο οργανισμοί συμφώνησαν να μετατραπεί το ΕΜΣΤ στον κύριο χώρο έκθεσης της documenta 14 στην Αθήνα και να δοθεί η δυνατότητα στο Μουσείο να εκθέσει μέρος της συλλογής του στο Κάσελ, στο Fridericianum.

  Η παρουσίαση της documenta 14 απλώνεται σε ολόκληρη την πόλη, σε περισσότερα από 40 δημόσια ιδρύματα, σε πλατείες, κινηματογράφους, πανεπιστημιακούς χώρους βιβλιοθήκες και στο μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου του ΕΜΣΤ ενώ περισσότεροι από 160 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο παρουσιάζουν τα νέα έργα τους.

  Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) θα αποτελέσει τον κεντρικό εκθεσιακό χώρο της documenta 14 από τις 8 Απριλίου μέχρι τις 16 Ιουλίου 2017. Με τη σειρά της, η documenta 14 θα φιλοξενήσει τμήμα της μουσειολογικής μελέτης της μόνιμης συλλογής του ΕΜΣΤ στο Fridericianum του Κάσελ από τις 10 Ιουνίου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2017.

  Το κτήριο του ΕΜΣΤ σχεδιάστηκε ως ζυθοποιείο το 1961 από τον οραματιστή Έλληνα αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτο (1926-1977) σε συνεργασία με τον Μαργαρίτη Αποστολίδη (1922-2005) – ένα μεγαλοπρεπές οριζόντιο μνημείο από μπετόν στην καρδιά του αστικού ιστού, με τις γραμμές παραγωγής ορατές από τον δρόμο. Η παρουσίαση των καλλιτεχνών της documenta 14 στο συγκεκριμένο πλαίσιο εμπνέεται από την επιθυμία κατοχύρωσης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της καλλιτεχνικής παραγωγής.

  Από την ίδρυσή του το 2000, το ΕΜΣΤ έχει δημιουργήσει μια σημαντική συλλογή με έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών από το 1960 μέχρι σήμερα. Τα προηγούμενα χρόνια, έργα από τη διαρκώς εμπλουτιζόμενη συλλογή του Μουσείου παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκθέσεων που έγιναν, κυρίως στο Μέγαρο Μουσικής και το Ωδείο Αθηνών όπου και στεγάζονταν προσωρινά το ΕΜΣΤ, στην προσπάθειά του να είναι δραστήριο και να παρουσιάζει τη συλλογή του παρά τις υφιστάμενες αντιξοότητες που υπήρχαν. Παράλληλα, συνεχίζονταν οι ενέργειες για τη μεταφορά του στη μόνιμη έδρα του, στο χώρο της πρώην ζυθοποιίας Φιξ στη λεωφόρο Συγγρού.

  Η μεταφορά αρχικά των διοικητικών του υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε το 2015 και το πλάνο να ανοίξει οριστικά τις πόρτες του αυτό το κατ’ εξοχήν δημόσιο ίδρυμα – καθιστώντας το κτήριο, τη συλλογή του και το πρόγραμμα των εκθέσεων προσβάσιμο από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Αθήνας – εγκαινιάστηκε με το πρόγραμμα Το ΕΜΣΤ στον κόσμο στις 31 Οκτωβρίου 2016. Το ΕΜΣΤ λειτουργώντας τον χώρο των περιοδικών του εκθέσεων και εν αναμονή της πλήρους λειτουργίας του, σύναψε συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς,. Έτσι, αναζωογόνησε το κτήριο Φιξ με ένα δυναμικό πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησε την παρούσα συγκυρία ως μία ιστορική ευκαιρία για να αναλογιστεί δημόσια τι σημαίνει στις μέρες μας η δημιουργία και λειτουργία ενός σύγχρονου μουσείου.

  Η διοργάνωση μιας τόσο σημαντικής έκθεσης όπως η documenta, που βρίσκεται στην αιχμή της σύγχρονης τέχνης , έρευνας και θεωρίας, συντηρείται από τις σταθερές συνεισφορές δημόσιων χορηγών όπως ο Δήμος του Κάσελ, το κρατίδιο της Έσσης και το Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Πολιτισμού της Γερμανίας, αλλά και από χορηγούς. Η ιστορία της έκθεσης όμως απεικονίζει την ιδεολογική εξέλιξη ενός Δυτικογερμανικού θεσμού ο οποίος μετά το 1989 μεταμορφώθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την παγκόσμια τέχνη, έως την παρούσα στιγμή κατά την οποία θα πρέπει να υπολογιστεί προσεκτικά η σχέση της έκθεσης με την διεθνή αγορά της τέχνης, ο οικονομικός αντίκτυπός της στην πόλη του Κάσελ και η προσβασιμότητά της στο ευρύ κοινό έναντι της αναγκαιότητας να υποστηριχθεί περαιτέρω ο προϋπολογισμός της έκθεσης μέσω των εσόδων από τα εισιτήρια. Η documenta 14 καλείται να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα σχετικά με το τι σημαίνει δημόσιο προϊόν στις μέρες μας, σε όλα τα επίπεδα – καλλιτεχνικό, πολιτικό και οικονομικό.

  Η προσέγγιση της Κατερίνας Κοσκινά και της ομάδας επιμελητών του ΕΜΣΤ εξετάζει τη συλλογή στο πλαίσιο της ιστορίας του Fridericianum που ιδρύθηκε το 1779 ως το πρώτο δημόσιο μουσείο στην ηπειρωτική Ευρώπη και της λειτουργίας του ως βιβλιοθήκης, σύγχρονου εκθεσιακού χώρου και, φυσικά, ως γενέτειρα – εν μέσω ερειπίων – της documenta το 1955. Επιπλέον, η ιστορία του Fridericianum ως έδρα του Κοινοβουλίου του βραχύβιου Βασιλείου της Βεστφαλίας (1807-1813) – πρώτη εκδήλωση κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης στην ιστορία της Γερμανίας – λειτουργεί ως κίνητρο δημοσιοποίησης της συλλογής του ΕΜΣΤ και ένταξής της στη δημόσια σφαίρα. Υπ’ αυτή την έννοια, η συλλογή μοιράζεται αφηγήσεις, αμφισβητεί επικρατούσες αντιλήψεις και ενεργοποιεί πολιτικά αντανακλαστικά μέσω της αφοσίωσής της στην συντήρηση έργων τέχνης και στην καταγραφή της διαδικασίας παραγωγής τους. Το κτήριο του ΕΜΣΤ και η συλλογή του Mουσείου παραδίδονται στο κοινό, αλλά όχι ταυτόχρονα και όχι στον ίδιο χώρο, διατηρώντας έτσι την επαφή με τις συνθήκες του εκτοπισμού μέσα στις οποίες λειτουργούν σήμερα τόσο το ΕΜΣΤ όσο και η documenta 14.

Ωράριο λειτουργίας της documenta 14 στο ΕΜΣΤ:
Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή: 11.00- 21.00
Πέμπτη: 11.00- 23.00
Δευτέρα: Κλειστά

Περισσότερες πληροφορίες για την documenta 14 και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

gr design #14

Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού gr design για το 2017 με πέντε διαφορετικά εξώφυλλα.
Διαθέτει και ένα κουτί-θήκη κατασκευασμένο από την La Petite Jumelle, και είναι όπως πάντα τυπωμένο σε χαρτιά Περράκης.

Θεματολογία και περιεχόμενα του Gr Design #14:

 • Συνέντευξη αφιέρωμα στο δημιουργικό γραφείο RED CREATIVE από την Θεσσαλονίκη.
 • Χαρακτικές συνομιλίες με αφορμή την έκθεση στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.
 • Ο Δημήτρης Παπάζογλου σε συνέντευξή στο περιοδικό με αφορμή την δουλειά του για Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
 • Η Κλαίρη Γεωργέλλη για την επαφή με την παιδική αθωότητα μέσα από τα παιδικά παραμύθια της.
 • Και πολλά infographics, πτυχιακή εργασία με άρωμα μπύρας, Γιάννη Τσεκλένη, Αρετούσα Αρβανίτη, Βάσια Καλοζούμη, Άντζυ Καραντζά, Αντώνη ΠαπαΙωάννου, Γιάννη Φετάνη, Βusybuilding, τους σπουδαστές του ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης με πρόταση αφισών από τον καθηγητή τους Π. Μεταλληνό, Τυπογραφία από τους Parachute, Bαγγέλη Χατζηθεοδώρου στο έδρανο και την τελευταία σελίδα από τον Δημήτρη Αρβανίτη.

  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του περιοδικού gr design.

  Κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού gr design για το 2017 με πέντε διαφορετικά εξώφυλλα.
  Διαθέτει και ένα κουτί-θήκη κατασκευασμένο από την La Petite Jumelle, και είναι όπως πάντα τυπωμένο σε χαρτιά Περράκης.

  Θεματολογία και περιεχόμενα του Gr Design #14:
  Συνέντευξη αφιέρωμα στο δημιουργικό γραφείο RED CREATIVE από την Θεσσαλονίκη.
  Χαρακτικές συνομιλίες με αφορμή την έκθεση στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.
  Ο Δημήτρης Παπάζογλου σε συνέντευξή στο περιοδικό με αφορμή την δουλειά του για Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
  Η Κλαίρη Γεωργέλλη για την επαφή με την παιδική αθωότητα μέσα από τα παιδικά παραμύθια της.

  Και πολλά infographics, πτυχιακή εργασία με άρωμα μπύρας, Γιάννη Τσεκλένη, Αρετούσα Αρβανίτη, Βάσια Καλοζούμη, Αντζυ Καραντζά, Αντώνη ΠαπαΙωάννου, Γιάννη Φετάνη, Βusybuilding, τους σπουδαστές του ΑΚΤΟ Θεσσαλονίκης με πρόταση αφισών από τον καθηγητή τους Π. Μεταλληνό, Τυπογραφία από τους Parachute, Bαγγέλη Χατζηθεοδώρου στο έδρανο και την τελευταία σελίδα από τον Δημήτρη Αρβανίτη.

  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του περιοδικού gr design.

  Έκθεση Αφίσας για το Ελληνικό Δημοψήφισμα

  Έως τις 19 Απριλίου 2017
  Πολυχώρος TABYA / Θεσσαλονίκη

  Ο πολυχώρος TABYA φιλοξενεί έως τις 19 Απριλίου 2017 έκθεση αφίσας για την πρώτη επέτειο του ΟΧΙ του Ελληνικού Δημοψηφίσματος του 2015.
  Το υποθετικό σενάριο έχει ως εξής:

   Στις 28 Ιούνη του 2015 προκηρύχθηκε δημοψήφισμα (ΦΕΚ Α΄ 63), το οποίο διεξήχθη μια βδομάδα αργότερα, στις 5 Ιουλίου, ημέρα Κυριακή, με κεντρικό ερώτημα αν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο), το οποίο συντάχθηκε και προτάθηκε στις 25 Ιουνίου 2015. Ο ελληνικός λαός με την ετυμηγορία του απέρριψε την πρόταση του σχεδίου συμφωνίας των θεσμών με το εντυπωσιακό ποσοστό 61,3%.

   Δεκαοκτώ μήνες μετά, η ελληνική κυβέρνηση καθιερώνει την 5η Ιουλίου ως νέα εθνική επέτειο και επίσημη αργία του κράτους. Η απόφαση αυτή έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα για την ελληνική κοινωνία, που παρά τον εθνικό “διχασμό” εκείνων των ημερών, κατάφερε να δείξει τα αντανακλαστικά της και να δηλώσει εμφαντικά πως σε δύσκολες πολιτικές συγκυρίες για τη χώρα, βγαίνει μπροστά με όπλα το θάρρος και την ομοψυχία, προχωρώντας σε μια γενναία ιστορική επιλογή.

   Στα πλαίσια του εορτασμού της νέας εθνικής επετείου, το Υπουργείο Πολιτισμού, απευθυνόμενο στο ταλέντο και τη δημιουργικότητα των ελλήνων σχεδιαστών, προκήρυξε τον Νοέμβριο του 2016 διαγωνισμό αφίσας με θέμα τη νέα επέτειο. Οι είκοσι οκτώ προτάσεις που προκρίθηκαν στην τελική επιλογή θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό, στον εκθεσιακό χώρο της ΤΑΒΥΑ στις 5 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00. Η έκθεση θα διαρκέσει από την 5η Απρίλη 2017 εώς και την 19η του ίδιου μήνα και θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10.00 μέχρι και τις 24.00. Με το πέρας της έκθεσης, το Υπουργείο Πολιτισμού στην τρίτη φάση του διαγωνισμού και σε ορισμένη ημερομηνία, θα καταλήξει σε μία και μοναδική αφίσα, η οποία θα κοσμεί τον 1ο εορτασμό της νέας εθνικής επετείου για το Δημοψήφισμα της 5ης Ιούλη του 2015.

  Όλες οι υποψήφιες προτάσεις θα είναι σε μορφή εκτυπωμένης αφίσας και θα πωλούνται αντί ενός συμβολικού ποσού.
  Τα έσοδα από τις προς πώληση αφίσες θα διατεθούν για την κάλυψη αναγκών κοινωφελούς οργανισμού.

  Τοποθεσία
  Πολυχώρος TABYA
  Μελενίκου 14Γ (έναντι πλατείας Χημείου), Θεσσαλονίκη

  Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό fb_event.

  Back to Basics: Text

  Μέχρι τις 28 Ιουλίου 2017
  Στην Enia Gallery

  Μια σημαντική εικαστική πρόταση αποτελεί η νέα ομαδική έκθεση που παρουσιάζει η νέα γκαλερί ΕΝΙΑ, που δραστηριοποιείται στον Πειραιά και στοχεύει στην προβολή της σύγχρονης διεθνούς εικαστικής σκηνής μέσα από την παρουσίαση του εικαστικού έργου αξιόλογων νέων όσο και καταξιωμένων καλλιτεχνών Ελλήνων και ξένων.

  Ως μέρος της σειράς εκθέσεων Back to Basics που εξετάζει βασικά θέματα και στοιχεία της εικαστικής πρακτικής, η έκθεση Back to Basics: Text σκοπό έχει να διερευνήσει τους στόχους αλλά και τις μεθόδους προσέγγισης κατά την εικαστική χρήση του κειμένου στο έργο των καλλιτεχνών.

  Ο γραπτός λόγος υπήρξε μέρος των εικαστικών έργων από την αρχή της ιστορίας της τέχνης. Αποσπάσματα κειμένων αποτελούσαν τμήμα ενός έργου στην Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο και την Αναγέννηση έχοντας όμως πάντα ένα δευτερεύοντα, επικουρικό, συνοδευτικό χαρακτήρα, εξυπηρετώντας μια λογική επίλυσης πιθανών ασαφειών. Στα έργα αυτά ο γραπτός λόγος δεν αποτελεί ποτέ από μόνος του εικαστικό έργο.

  Ήδη από τον 1ο π.Χ. αιώνα ο Οράτιος εξισώνει τη σημασία της ποίησης και της ζωγραφικής με την περίφημη φράση «Ut Pictura Poesis», η οποία επαναλαμβάνεται από πολλούς καλλιτέχνες ανά τους αιώνες.

  Η εικαστική χρήση του κειμένου επικράτησε κυρίως στις αρχές του 20ου αιώνα από καλλιτέχνες πολλών avant-garde κινημάτων του μοντερνισμού με χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο του René Magritte, The Treachery of Images με τη δήλωση «Ceci n’est pas une pipe – Αυτό δεν είναι μία πίπα» όπου το κείμενο χρησιμοποιείται ως μέσο για τη σουρεαλιστική ανατροπή. Στην περίπτωση των καλλιτεχνών του Dada ο γραπτός λόγος εξυπηρετεί μια αντί-καλλιτεχνική και αντί-αισθητική λογική ενώ πρωταρχικό πλέον ρόλο αποκτά στα τέλη της δεκαετίας του ’60, στην εννοιολογική τέχνη, με τη συνοδεία εικόνας να μην κρίνεται πια απαραίτητη.

  Από το 1960 και μετά πλήθος καλλιτεχνών έκαναν χρήση του κειμένου στην εικαστική τους πρακτική όπως ο Joseph Kosuth, η Yoko Ono, ο On Kawara, ο Christopher Wool, η Barbara Kruger, ο Douglas Huebler, η Jenny Holzer, η Lorna Simpson, ο Robert Indiana, ο Ed Ruscha και τόσοι άλλοι. Η έρευνά τους εξετάζει και προκαλεί τα όρια της λογικής ροής του κειμένου, του φερόμενου νοήματος, των γλωσσικών στοιχείων και της δομής του λόγου, άλλοτε δημιουργώντας το κείμενο, άλλοτε κάνοντας χρήση δανείων από την ποπ κουλτούρα και τα social media, άλλοτε χρησιμοποιώντας το κείμενο μόνο του κι άλλοτε αναπαράγοντάς το σε συνδυασμό είτε με εικόνα είτε με άλλα κείμενα.

  Ως αποτέλεσμα οι δύο διαστάσεις του κειμένου (ετυμολογία στα ελληνικά από το αρχ. κείμενον και το ρήμα κείμαι) ανά περίπτωση διατηρούνται στο παραγόμενο έργο δίνοντας δισδιάστατα έργα ή επεκτείνονται όταν το έργο αναπτύσσεται στην τρίτη διάσταση ή διερευνά τη σχέση του με το χώρο δημιουργώντας site specifics.

  Η έκθεση Back to Basics: Text φυσικά δε δύναται αλλά ούτε και φιλοδοξεί να παρουσιάσει όλες τις εκφάνσεις της χρήσης του γραπτού λόγου στην ιστορία των εικαστικών τεχνών. Ζητούμενό της αποτελεί η δημιουργία διαλόγου ανάμεσα στα έργα των έντεκα διαφορετικών εικαστικών που συμμετέχουν καθώς και η διατύπωση ερωτημάτων σε σχέση με τον ρόλο και τη χρήση της ένταξης του κειμένου στην παραγωγή του εικαστικού έργου.

  Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Zavier Ellis, Guerrilla Girls, Joseph Kosuth, Κώστας Μπασάνος, Yoko Ono, Γιώργος Παπαδάτος, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Μάριος Σπηλιόπουλος, Mark Titchner, Αλέξανδρος Ψυχούλης.

  Επιμέλεια: Άρτεμις Ποταμιάνου

  Είσοδος ελεύθερη

  Ώρες Λειτουργίας
  Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 11.00 – 19.00
  Παρασκευή: 11.00 – 20.00
  Σάββατο: 11.00 – 16.00

  Τοποθεσία
  Enia Gallery
  Μεσολογγίου 55, Πειραιάς

  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της γκαλερί Enia.

  Olymp Awards 2017

  Διαγωνισμός συσκευασίας Τροφίμων και Ποτών
  Υποβολές συμμετοχών έως τις 26 Μαΐου 2017

  Ο Διαγωνισμός Ποιότητας και Συσκευασίας Olymp Award 2017, θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Μαΐου 2017 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.

  Δδικαίωμα συμμετοχής στο βραβείο καλύτερης συσκευασίας (Design Olymp Award) έχουν όλα τα επώνυμα (όχι χύμα) επεξεργασμένα ή μη τρόφιμα και ποτά που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής
  πώλησης. Τα προϊόντα προς αξιολόγηση θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάλληλη κατάσταση για να διαγωνιστούν και τα διακριτικά στοιχεία θα πρέπει να αναγράφονται σωστά και με σαφήνεια στην ετικέτα.

  Αξιολόγηση
  Κάθε κριτής πραγματοποιεί μια οπτική ανάλυση του προϊόντος και καταγράφει μια αριθμητική βαθμολογία στο φύλλο αξιολόγησης η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική αίσθηση εικόνας προϊόντος (που
  βαρύνει περισσότερο στον τελικό βαθμό) καθώς και άλλα κριτήρια, όπως η ετικέτα, η φιάλη, η μεταλλική ή άλλη συσκευασία, τα χρώματα, η καινοτομία και η συνολική εικόνα προϊόντος. Οι
  επιχειρήσεις που θα βραβευθούν έχουν το δικαίωμα προβολής της βράβευσης τους χρησιμοποιώντας τα λογότυπα των βραβείων και του θεσμού. Το προϊόν αξιολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής. Ο
  γενικός βαθμός, με βάση την κλίμακα του 100, είναι αποτέλεσμα της σταθμισμένου μέσου όρου τωνξεχωριστών βαθμολογίων.

  Οι κατηγορίες βραβείων είναι:
  1. Βραβείο ετικέτας
  2. Βραβείο περιέκτη (συσκευασία προϊόντος)
  3. Βραβείο καινοτομίας
  4. Βραβείο συνολικής εικόνας προϊόντος

  Κριτική Επιτροπή
  Την ομάδα κριτών για τον Διαγωνισμό Συσκευασίας έχει αναλάβει η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας με πρόεδρο τον Κο Τζανέτο Πετροπουλέα.

  Βραβεία

   Βραβεία ποιότητας τροφίμων και ποτών:

  • ΧΡΥΣΟ Ολυμπιακό βραβείο συσκευασίας (GOLD Design Olymp Award), τα προϊόντα με 89% και παραπάνω συνολικών βαθμών
  • ΑΡΓΥΡΟ Ολυμπιακό βραβείο συσκευασίας (SILVER Design Olymp Award), τα προϊόντα με βαθμούς μεταξύ 77% και 88%
  • ΧΑΛΚΙΝΟ Ολυμπιακό βραβείο συσκευασίας (BRONZE Design Olymp Award), τα προϊόντα με βαθμούς μεταξύ μεταξύ 65% και 76%
  • Ο γενικός βαθμός, με βάση την κλίμακα του 100 είναι αποτέλεσμα της σταθμισμένου μέσου όρου των ξεχωριστών οργανοληπτικών βαθμολογιών.

  Κόστος συμμετοχής
  Το κόστος συμμετοχής ανά ομάδα προϊόντος (π.χ. γιαούρτι) ανέρχεται στα €180 + ΦΠΑ20% = €216 και μέχρι 4 προϊόντα της αυτής ομάδας (π.χ. γιαούρτι με μέλι, γιαούρτι με φράουλα,…).
  Αν η ομάδα προϊόντος έχει παραπάνω από 4 τεμ προϊόντα, από το 4ο και μετά το κόστος είναι 50 ευρώ + ΦΠΑ ανά προϊόν.

  Τρόπος συμμετοχής
  Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας, επισκεπτόντας τον εξής σύνδεσμο, ή κατεβάζοντας την αντίστοιχη αίτηση εδώ.

  Αναλυτικά, μπορείτε να βρείτε εδώ τον κανονισμό του διαγωνισμού.

  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Βραβείων.

  ΕΒΓΕ 2017 / Αποτελέσματα

  Σε μια αίθουσα που ξεχείλιζε από κόσμο, ενθουσιασμό, κέφι και ταλέντο, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 3 Απριλίου, η τελετή απονομής των 16ων Ελληνικών Βραβείων Γραφιστικής & Εικονογράφησης, στη μεγάλη Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. Όλοι ήταν εκεί: εκπρόσωποι από τα σημαντικότερα γραφεία επικοινωνιακού σχεδιασμού της Ελλάδας, φρέσκα ταλέντα, άνθρωποι από τον κόσμο του πολιτισμού, της πολιτικής, της εκπαίδευσης και της αγοράς.

  Ανάμεσα σε 1300 περίπου υποβληθέντα έργα οι τρεις κριτικές επιτροπές ανέδειξαν νικητές σε 35 συνολικά κατηγορίες. Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε το γραφείο Typical Organization, αφού κέρδισε το Μέγα ΕΒΓΕ για το 2017, αποσπώντας συνολικά τέσσερα βραβεία και τρεις επαίνους.

  «Είμαστε ακόμα υπό την επήρεια του σοκ που μας προκάλεσε η είδηση μιας τέτοιας υψηλής διάκρισης στα ΕΒΓΕ, και μάλιστα ανάμεσα σε τέτοιου επιπέδου ανταγωνισμό» μας είπαν οι Typical Organization και συνέχισαν «Πέραν της ατομικής αναγνώρισης, πιστεύουμε ότι είναι η ζωντανή, πειραματιζόμενη ελληνική σχεδιαστική κοινότητα (όπως υπογράμμισε και ο Δημήτρης Παπάζογλου) που θα πρέπει να αναγνωριστεί στο σύνολό της. Ελπίζουμε ότι αυτή η επιτυχία μας θα εμπνεύσει τα μικρότερα και ανεξάρτητα πνεύματα να αντισταθούν ενάντια στους κυρίαρχους τρόπους σκέψης και εργασίας».

  Το Χρυσό ΕΒΓΕ στην κατηγορία της Γραφιστικής έλαβε ο Δημήτρης Παπάζογλου για το σύνολο των εφαρμογών της ταυτότητας του 57ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, το Χρυσό ΕΒΓΕ στην κατηγορία της Εικονογράφησης απονεμήθηκε στην Fivebluewishes για τη δουλειά “ Milko Φράουλα, έρωτας από την πρώτη γουλιά!”, ενώ το Χρυσό ΕΒΓΕ στην κατηγορία Ψηφιακών Εφαρμογών κέρδισε η Beloved για το “Nasa Space Apps Greece”.

  Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας τίμησε με το ΕΒΓΕ Πολιτιστικής Προσφοράς το Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη.

  Μετά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες διασκέδασαν στο after ceremony party στο Bios.
  Όλους τους νικητές μπορείτε να τους βρείτε εδώ.
  Συγκεντρωτική λίστα με τα ονόματα των νικητών ανά κατηγορία, θα βρείτε εδώ.

  Πηγή: designmag

  Αφιέρωμα στον Γιάννη Τσεκλένη

  1 – 29 Απριλίου 2017
  i-D ConceptStores

  Α Tseklenis Tribute – The 70s Drawings Revisited

  Τα i-D Concept Stores παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό τα σπάνια και αυθεντικά σχέδια για υφάσματα του Γιάννη Τσεκλένη.

  Ο Γιάννης Τσεκλένης, διεθνής δημιουργός, πρέσβης της Ελλάδας στο χώρο της μόδας παγκοσμίως από τη δεκαετία του ’60 και πρωτοπόρος του branding και της δημιουργικής βιομηχανίας εκείνης της εποχής, με σχέδια και υφάσματα αποκλειστικά δικής του έμπνευσης και παραγωγής, εξήγαγε design και μόδα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

  Τα σχέδια του αγαπήθηκαν, αποτυπώθηκαν σε φορέματα, προβλήθηκαν σε εξώφυλλα και άρθρα των μεγαλύτερων τίτλων διεθνώς (Vogue, Vanity Fair, Harper’s Bazzar, Times, Elle, Figaro κ.α.).

  Οι συλλογές του έφτασαν στα ράφια των πιο διάσημων καταστημάτων του κόσμου σε περισσότερες από 20 χώρες (Harrods, Selfridges, Debenhams, Saks 5th Avenue κ.α.).

  Οι δημιουργίες του φιλοξενούνται σε μουσεία όπως το Victoria & Albert Museum, το Metropolitan Museum της Νέας Υόρκης, το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο Σουφλί καθώς και το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα όπου έχει δωρίσει 800 και πλέον αρχέτυπα σύνολα.

  Tα i-D Concept Stores τιμούν τη μοναδικότητα του Γιάννη Τσεκλένη με μία έκθεση που περιλαμβάνει τα αυθέντικα σχέδια του δημιουργού καθώς και μία mini συλλογή εμπνευσμένη από τα σχέδια του Τσεκλένη δια χειρός τριών καταξιωμένων σχεδιαστών.

  Η Sophia Kokosalaki, ο Angelos Bratis και η Dolly Boucoyannis, προσθέτοντας ο καθένας το δικό του προσωπικό στίγμα ξαναζωντανεύουν τα τα πιο χαρακτηριστικά ζωγραφικά του ’70.

  Τυπωμένα στο Σουφλί, σε ελληνικό μετάξι από το Silk House Tseklenis και αποτυπωμένα σε χρυσό με πολύτιμες πέτρες, η αναγέννηση των σχεδίων δημιουργεί μία μοναδική συλογή από φορέματα και κοσμήματα.

  Η έκθεση των αυθεντικών σχεδίων υφασμάτων του Γιάννη Τσεκλένη μαζί με μαζί με την συλλογή των 3 σχεδιαστών παρουσιάζεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του i-D Concept Store στο Κολωνάκι, Κανάρη 12.

  Τοποθεσία
  i-D Concept Store
  Κανάρη 12, Κολωνάκι

  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των i-D CONCEPT STORES.


  ΕΒΓΕ Πολιτιστικής Προσφοράς 2017

  Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας, το βραβείο ΕΒΓΕ για το 2017 απονέμεται στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη, στα Χανιά για την πολιτιστική προσφορά του.

  Ενα Μουσείο «ζωντανό», που εξελίσσεται και αλλάζει.
  Προσωπικό μεράκι και στοίχημα του δημιουργού του Γιάννη Γαρεδάκη, ιδρυτή της εφημερίδας «Χανιώτικα νέα» και της συζύγου του Ελένης, το Μουσείο είναι αφιερωμένο στην τέχνη που άλλαξε τη ροή της ιστορίας. Την Τυπογραφία.
  Που ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία, μέσα από τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα μεταλλικά κινητά στοιχεία, -το χαρτί και το μελάνι- που εκτίθενται…
  τη δυνατότητα να τυπώσει στα παλιά πιεστήρια… -ακολουθώντας την τυπογραφική παράδοση, κληρονομιάς αιώνων- μιας εφεύρεσης πραγματικά επαναστατικής, σε κάνουν να θυμηθείς τον θαυμασμό των φουτουριστών για τις μηχανές… και να ανακαλύψεις το ξεχασμένο αυτονόητο: τον κόπο και την ανθρώπινη ευφυΐα που βρίσκονται πίσω από κάθε τυπωμένο κείμενο.
  Να εύχεσαι «Κάποιος να βρεθεί και να συνεχίσει»

  Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας και μέσα από αυτή τη βράβευση, διεκδικεί το αυτονόητο… Τα έχουμε ξαναπεί…
  Την ανάγκη από την πολιτεία να αναγνωρίσει το έργο των χειρωνακτών της παραδοσιακής Τυπογραφίας…
  Να στηρίξει κάθε προσπάθεια για την προβολή μιας τέχνης που μας έμαθε γράμματα…

  Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας με τη βράβευση του Μουσείου Τυπογραφίας, θέλει να υπενθυμίσει παράλληλα την υποστήριξή της και σε τόσους άλλους φίλους και συναδέλφους με συλλογές τυπογραφικής τέχνης, για την ανάδειξή τους σε Κέντρα Πολιτισμού…
  των τυπογράφων Νίκου Βοζίκη στην Αθήνα και Χρήστου Γούσιου στη Θεσσαλονίκη
  του Νίκου Κοντογιάννη, (στελέχους του τυπογραφείου του Ελληνικού Στρατού – ΤΥΕΣ) υπεύθυνου για τη δημιουργία του Στρατιωτικού Μουσείου Τυπογραφίας στο ΤΥΕΣ-ΥΕΘΑ και φυσικά του Γιώργου Βλάχου, υπεύθυνου για την τη συλλογή Τυπογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  Εκ μέρους όλων σας, τους ευχαριστούμε!

  Και να μην ξεχνάτε, όσοι -και όταν- βρεθείτε στην όμορφη Κρήτη, να κάνετε μια βόλτα από το Μουσείο μας.

  Αθήνα, Δευτέρα 3 Απριλίου 2017
  Το Δ.Σ. της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας


  APhF:17

  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
  Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 10 Απριλίου 2017

  Tο Eλληνικό Kέντρο Φωτογραφίας απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στο Athens Photo Festival 2017.
  Tο κεντρικό εκθεσιακό πρόγραμμα της επετειακής διοργάνωσης του Athens Photo Festival, υπό το γενικό τίτλο «Still Searching», θα πραγματοποιηθεί από τις 7 Ιουνίου έως τις 30 Ιουλίου 2017 στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού Πειραιώς).

  Η υποβολή προτάσεων αφορά τις εξής τρεις κατηγορίες:

  Tο Athens Photo Festival, συμπληρώνει 30 χρόνια συνεπούς παρουσίας στη διεθνή φωτογραφική σκηνή, αποτελώντας το κορυφαίο φεστιβάλ φωτογραφίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης και ένα από τα πέντε παλαιότερα στον κόσμο.
  Το Athens Photo Festival 2017 θα αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου. Mε εμφανή προσανατολισμό στη σύγχρονη φωτογραφία, το Φεστιβάλ επικεντρώνεται με διάθεση διερευνητική και κριτική στα ζητήματα και τους προβληματισμούς της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας, αναδεικνύοντας το ρόλο της φωτογραφίας και του οπτικού πολιτισμού.
  Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλαμβάνει εκθέσεις φωτογραφίας με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και επιμελητών από διαφορετικές χώρες καθώς και ένα σύνολο δράσεων -προβολές, εκπαιδευτικά προγράμματα, portfolio reviews, ομιλίες, παράλληλες εκδηλώσεις- που διευρύνουν το διάλογο και την ενεργό συμμετοχή. Με σημείο εκκίνησης το Μουσείο Μπενάκη, οι εκθέσεις θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους του ευρύτερου αστικού κέντρου της Αθήνας, διασταυρώνοντας φωτογραφικά έργα, βίντεο, αρχειακό υλικό και φωτογραφικά βιβλία.

  Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Athens Photo Festival.