Εγγραφή στο Newsletter

Η διαδικασία εγγραφής και επιβεβαίωσης που χρησιμοποιείται από την Ένωση είναι αυτή του ‘Double Opt-In’ για να είμαστε βέβαιοι ότι έχετε εγγραφεί με τη θέλησή σας, ενδιαφέρεστε για το περιεχόμενο των ενημερώσεων της Ένωσης και διότι σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα στοιχεία που θα καταχωρήσετε για την ενημέρωσή σας, μέσω του newsletter της Ένωσης, προορίζονται για αυτή τη χρήση αποκλειστικά, και προστατεύονται με ασφάλεια. Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας δεσμεύεται ρητά ότι τα στοιχεία αυτά δεν προωθούνται σε τρίτους και η χρήση τους αφορά αποκλειστικά στις υπηρεσίες ενημέρωσης της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας.

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1983. Είναι ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τους Επαγγελματίες Γραφίστες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Δεν εκπροσωπεί εταιρείες, ομίλους, κέντρα κλπ., αλλά μόνο άτομα με τη συγκεκριμμένη δραστηριότητα στο χώρο. Δεν είναι εργοδοτικός φορέας, αλλά ούτε και σωματείο εργαζομένων. Μέλη της μπορούν να είναι οι επαγγελματίες γραφίστες που έχουν αποκλειστική απασχόληση στην γραφιστική.

Είναι πεδίο διαλόγου και διασταύρωσης πληροφοριών, χώρος ανάπτυξης προτάσεων που αφορούν τον κλάδο της οπτικής επικοινωνίας και προβληματισμού για τα θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες. Παρέχει ενημέρωση για διάφορα θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες (π.χ. Σχεδιασμού, Αμοιβών, Δεοντολογίας, Πνευματικής Ιδιοκτησίας κ.α.) και συμπαρίσταται στα μέλη της που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. Ενημερώνει τα μέλη της και συντονίζει τις προσπάθειες όλων των γραφιστών σε ζητήματα που απασχολούν την γραφιστική κοινότητα.

Η διαδικασία εγγραφής και επιβεβαίωσης που χρησιμοποιείται από την Ένωση είναι αυτή του ‘Double Opt-In’ για να είμαστε βέβαιοι ότι έχετε εγγραφεί με τη θέλησή σας, ενδιαφέρεστε για το περιεχόμενο των ενημερώσεων της Ένωσης και διότι σεβόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

© Copyright - Ένωση Γραφιστών Ελλάδας